Rumäniens justitieminister Cătălin Predoiu i samtal med EU:s justitiekommissionär Didier Reynders. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Även Rumänien ifrågasätter EU-rätten

Den rumänska författningsdomstolen utmanar EU-rättens företräde framför nationell rätt. EU:s justitiekommissionär Didier Reynders överväger nu att vidta rättsliga åtgärder mot landet.

I två domar från maj respektive december i fjol slog EU-domstolen fast att rumänska domare måste sätta EU-rätten framför nationell lagstiftning eller landets författning om dessa kolliderar. Den rumänska författningsdomstolen har dock motsatt sig båda domar och hävdar att rumänsk rätt ska gå före EU-rätten, skriver FT

Tidigare har den tyska författningsdomstolen ifrågasatt huruvida EU-rätten – i form av Europeiska centralbankens stödköp av krisande euroländers statsobligationer – varit förenlig med landets grundlag. Polens författningsdomstol har på ett mer omfattande sätt också dömt att EU-lag inte står över polsk lag när det bland annat gäller domstolsväsendets utformning.

När det gäller Tyskland har EU-kommissionen, som har i uppdrag att se till att EU:s lagar och regler efterlevs av medlemsländerna, nått en uppgörelse där EU-rättens företräde garanteras. Det polska fallet har fått betydligt större konsekvenser, inte minst för att det är landets regering som aktivt driver frågan om att polsk lag trumfar EU-lag. 

Enligt EU:s justitiekommissionär, den belgiske liberalen Didier Reynders, ligger det rumänska fallet mellan Polen och Tyskland i graden av allvar, skriver FT. Den rumänska regeringen har enligt Reynders lovat att följa EU-rätten, men bara så länge som den inte strider mot landets författning. 

Han överväger nu att inleda rättsliga förfaranden mot landet för den rumänska författningsdomstolens  "verkliga, permanenta och orubbliga inställning att gå emot EU-rätten eller den bindande särprägeln i EU-domstolens avgöranden". 

EU-kommissionären är bland annat kritisk till en särskild åklagarenhet som enligt honom ”skulle kunna ses som ett verktyg för att pressa och hota domare”. Den rumänska regeringen har lovat att avveckla enheten men detta har ännu inte godkänts av det rumänska parlamentet. Detta tolkar Reynders dock som en förhalningstaktik.