Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) vill se obligatorisk utbildning om sexuella trakasserier för alla som arbetar i EU-parlamentet.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Wiesner: Inför obligatorisk EU-utbildning om sexuella trakasserier

En obligatorisk utbildning om sexuella trakasserier för alla EU-parlamentariker, det förslaget ska EU-parlamentet rösta om nästa vecka. Emma Wiesner (C) ser fram emot omröstningen.

– Fullt rimligt att man måste gå en sådan utbildning, säger Emma Wiesner.

Nästa vecka ska alla EU-parlamentariker rösta om ett förslag som bland annat innehåller en uppmaning till kommissionen att kräva obligatorisk utbildning om sexuella trakasserier och diskriminering för alla som arbetar i parlamentet. Bakgrunden till förslaget är en rapport över hur metoo-frågan hanterades internt på EU:s institutioner efter hösten 2017. Emma Wiesner (C) tycker att det är på tiden att EU:s institutioner ställer krav på sina folkvalda.   

– Vi får inte glömma att vi som parlamentariker har väldigt mycket makt och där följer också ett väldigt stort ansvar. Så jag tycker att det är fullt rimligt att man måste gå en sådan utbildning, säger Emma Wiesner. 

Att förslaget försenats beror på att EU:s rättstjänst har behövt kontrollera om kravet är förenligt med EU-fördraget, vilket nu har konstaterats att det är. Hittills har utbildningen varit frivillig och i november anmälde sig Wiesner till ett utbildningstillfälle. Men det blev inställt då inga andra anmälde sig.

– Jag chockades lite över att intresset var så otroligt lågt att det inte var en enda annan parlamentariker anmäld, säger Emma Wiesner och tillägger att trycket inte är tillräckligt högt när utbildningen är frivillig.

Hon förväntar sig ett motstånd när parlamentet ska rösta om frågan nästa torsdag.

– Jag vet att flera kollegor av olika skäl är skeptiska och det har mötts av stort motstånd, inte minst i de konservativa falangerna. Det är flera partigrupper som skruvar på sig när det dags att gå från ord till handling, säger Emma Wiesner och utesluter inte att även Sverige bör införa utbildningen på hemmaplan. 

– Jag tror att det är positivt om Riksdagen också ser över hur man jobbar med frågan och vad som är rimligt att genomföra.