LO-borgen dagen efter beslutet att bojkotta Europafacket.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Minimilön splittrar – LO bojkottar Europafacket

Som en reaktion på hur Europafacket hanterat minimilönsfrågan har LO beslutat att tillsvidare inte delta på organisationens möte eller betala medlemsavgift. TCO och Saco som delar kritiken mot förslaget om minimilöner i EU väljer dock att fortsätta inom Europafacket.

LO slutar betala medlemsavgiften till Europafacket, EFS, och kommer inte längre att gå på organisationens möten. Orsaken är att Europafacket driver på för tvingande EU-regler om minimilöner något som går på tvärs mot LO:s uppfattning.

– Det går inte att betala någon för att de ska döda en. Om man inte har dödslängtan. Och det har vi inte, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till Arbetet.

TCO säger att de “ser väldigt  allvarligt på hur minimilönsfrågan skötts” inom Europafacket men fortsätter ändå sitt arbete där.

Vad tycker ni om att LO bojkottar Europafacket på grund av minimilönsfrågan?

– Varje organisation gör sina egna vägval vilket vi har respekt för. Vi ser väldigt allvarligt på hur minimilönefrågan skötts och det finns också ett stort och nödvändigt arbete att göra angående de interndemokratiska processerna i EFS, så vi delar LO:s syn i de delarna, säger Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO, i ett svar till Europaportalen.

Överväger TCO att följa LO:s linje att sluta betala medlemsavgift och inte gå på Europafackets möten?

–  Många viktiga frågor står på EU-agendan just nu där vi behöver påverka gemensamt och hitta samsyn i Europafacket. Vi tror också att det är bättre att påverka interndemokratin som en aktiv och konstruktiv medlem, och fortsätter därför vårt arbete inom organisationen som innan. Parallellt kommer vi att föra samtal med andra medlemsorganisationer både i Norden och övriga Europa för att diskutera hur vi gemensamt kan åstadkomma en förbättring av interndemokratin i Europafacket. Vi vet att det finns många som delar vår syn och som är måna om att hitta lösningar som leder till en förändring, säger Oscar Wåglund Söderström.

Den fackliga akademikerfederationen Saco är idagsläget inte beredda att följa LO:s linje mot Europafacket men har inte helt satt ner foten i frågan.

– Saco är också mycket kritiska till kommissionens förslag om minimilöner och tycker att Europafacket kunde ha gjort mer för att hitta ett skydd för den svenska och danska modellen. Saco kommer att diskutera det fortsatta arbetet inom Europafacket och gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet efter helgerna. Nu vill vi fokusera på att försvara den kompromisstext som finns med från EU-rådet in i trialogförhandlingen för att värna våra kollektivavtal, svarar Jenny Rydstedt, internationell sekreterare på Saco i ett mail till Europaportalen.