Frankrikes president Emmanuel Macron. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommande ordförandelandet Frankrike vill göra EU självständigare

Den franske presidenten Emmanuel Macron vill reformera Schengen, nå en överenskommelse om en europeisk minimilön och införa nya budgetregler när landet tar över ordförandeklubban i EU.

President Emmanuel Macron presenterade på torsdagen sina och Frankrikes prioriteringar inför att landet vid årsskiftet och ett halvår framöver tar över det roterande ordförandeskapet i EU. Huvudfokus för Macron blir att fortsätta sitt arbete för att göra unionen mer självständig. 

– Vi måste gå från ett EU av samarbete inom våra gränser till ett kraftfullt EU i världen, som är fullständigt självständigt, fritt att välja och behärskar sitt öde, sade Macron på torsdagen.

Han skriver i sin presentation att den gemensamma belåning som EU-länderna gjort i och med coronaåterhämtningsfonden, åtagandet om att göra EU klimatneutralt till 2050, gemensamma försvarsprojekt och översynen över utstationerade arbetare gör att EU ”redan tagit sitt öde i sina händer”.

”Denna dagordning för ett självständigt EU kommer att påskyndas i och med det franska ordförandeskapet. EU måste möta de stora ekonomiska, utbildningsmässiga, migrationsmässiga och militära utmaningarna”, skriver president Macron.

Frankrike kommer att driva en fördjupning av det försvarsamarbete inom EU som inleddes i samband med Storbritanniens utträde. Det ska delvis ske genom gemensamma övningar efter tysk-fransk förebild.  

Macron vill även reformera Schengensamarbetet för att stärka de yttre gränserna och snabbare kunna skicka gränsvakter till orosområden som gränsen mellan Belarus  och EU-länderna Polen och Litauen. Med eurogruppen som förebild vill han även ha månatliga möten mellan Schengenländernas inrikesministrar för att diskutera aktuella frågor.

I början av coronakrisen lättade EU-kommissionen på unionens budgetregler så att medlemsländerna skulle kunna låna upp mer pengar för att bekosta de stora åtgärdspaketen som sattes in. Fler medlemsländer har därefter krävt att man inte ska återgå till de gamla reglerna som de anser vara för begränsande för att göra stora investeringar. Men bland annat Sverige motsätter sig sådana ändringar.

En diskussion om vilka ändringar i regelverket man vill göra har redan inletts och Macron hoppas nå en överenskommelse vid ett extra toppmöte i den 10-11 mars.

Frankrike kommer även arbeta för att nå överenskommelser i förhandlingarna mellan EU-parlamentet och ministerrådet i frågor som europeisk minimilön, lönetransparens och de två nya digitala tjänste- och marknadslagarna för internet.