Piotr Ostrowski från polska fackliga centralorganisationen OPZZ och Erika Koller från ungerska fackliga centralorganisationern SZEF.

Bild: Skärmdump

Hoppa till artikelns andra spalt.

Facklig oro för demokratisk utveckling i Ungern och Polen

Fackliga företrädare i Polen och Ungern ser sina rättigheter undermineras när ländernas regeringar inskränker på grundläggande demokratiska principer.

Polen och Ungern är de två EU-länder där demokratiska fri- och rättigheter under de senaste åren försämrats mest enligt många kritiker. 

Piotr Ostrowski, vice ordförande för Polens största fackliga centralorganisation OPZZ med en halv miljon medlemmar, anser att den nationalkonservativa regeringens så kallade reformer av domstolsväsendet har negativa konsekvenser även för arbetarrörelsen.

–  [Reformerna] har inget med demokrati att göra. Tvärtom, de har en karaktär av tilltagande underkastelse av domare och åklagare gentemot regeringen, sade Ostrowski under ett seminarium anordnat av den svenska fackliga centralorganisationen TCO på onsdagen.

Han pekar på konkreta konsekvenser för löntagare och fack.

– Under den nuvarande regeringen har regionala arbetsdomstolar, i synnerhet i små städer, avskaffats. Väntetiden för en dom i arbetsdomstolar har ökat. För närvarande kan man få vänta i upp till fyra år på en slutlig dom i arbetsdomstolen i Warszawa.

– Detta utgör en restriktion och brott mot arbetsrätten och fackliga rättigheter, sade Ostrowski som tillade att han inte ser några signaler från regeringen att vilja ändra detta.

Icke oberoende domstolar är enligt Piotr Ostrowski ett hot mot oberoende fack i exempelvis konflikter med regeringen, rätten att strejka och demonstrera.

Han ser även en annan illavarslande utveckling där regeringen förhåller sig passiv.

– Nyligen har vi sett en ökning av avskedanden av fackliga ombud i många företag, sade Piotr Ostrowski. 

Fragmenterade fack i Ungern

Erika Koller, internationell sekreterare vid den ungerska fackliga centralorganisation SZEF, pekar på en tydlig fragmentering i arbetarrörelsen i landet. SZEF samlar i dag endast 50-60 000 medlemmar. 

Den negativa demokratiska utvecklingen i Ungern har pågått längre än i Polen och Koller känner igen sig i sin polske kollegas beskrivning av hur domstolsväsendet tas över av regeringstrogna krafter.

– Tyvärr har vi samma problem i domstolsväsendet. Folk litar inte längre på domstolar och de är inte oberoende, sade Koller som pekade på att ledamöter i den ungerska författningsdomstolen och Högsta domstolen tillsatts utan att följa gängse regler.

Hon menar likaså att väntetiderna i arbetstvister är långa i Ungern. Dock anser hon att korruption och den bristande pressfriheten i landet är större problem för ungrare. 

– Det finns vissa personer som vinner alla offentliga upphandlingar, sade Koller.

I praktiken finns enligt Koller ingen pressfrihet i Ungern.

– I synnerhet på landsbygden kan folk bara se statlig tv. De är inte informerade om vad som händer i landet och tror att allt är bra. Lokala tidningar är inte längre oberoende.

Regeringen ignorerar facken 

SZEF och andra fackliga centralorganisationer försöker lobba mot regeringen genom brev och demonstrationer.

– Regeringens taktik är att inte lägga märkte till våra signaler. Vi har inget stort inflytande. Vi tas inte på allvar, sade Erika Koller.