Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet: Agera mot fusk och bedrägerier

Miljarder euro försvinner varje år ur EU-budgeten på grund av organiserad brottslighet. EU-parlamentet uppmanar nu kommissionen och medlemsländerna att göra mer för att komma åt problemet. Bland annat föreslås en ny gemensam databas där man enkelt kan hitta vilka som fått EU-stöd.

EU-parlamentet har i veckan med stor majoritet röstat igenom två rapporter som beskriver hur organiserad brottslig varje år svindlar bort miljarder euro ur unionens budget och därmed skattebetalarnas pengar och föreslår vad som bör göras för att minska kriminaliteten. Samtliga svenska partier stödde rapporterna utom SD som lade ner sina röster.

EU-pengar fuskas bort på en rad olika sätt. Det handlar bland annat om momsbedrägerier, inte minst inom bränslesektorn och fusk med upphandling av kontrakt för att utföra EU-stödda projekt.

–  Det handlar framför allt om upphandlingar där man ibland bara kan hitta en eller ingen anbudsgivare alls, men där man ändå tilldelar kontraktet, sade den tyska kristdemokraten Monika Hohlmeier som är ordförande i EU-parlamentets budgetkontrollutskott som ligger bakom rapporten.

I rapporten beklagar parlamentarikerna att det saknas medel och personal på Europeiska åklagarmyndigheten och antibedrägeribyrån Olaf för att hantera den stora arbetsbördan. Med hänvisning till en granskning från Europeiska revisionsrätten menar man att bedrägeribekämpning inte uppmärksammats i tillräcklig utsträckning och att kommissionen inte har tillräcklig information om bedrägeriernas omfattning, art och orsaker. 

Databas för alla mottagare av EU-stöd

EU-parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsländerna att inrätta en databas som samlar alla personer och företag som direkt eller indirekt får olika EU-stöd. 

En sådan databas skulle avsevärt kunna stärka de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att återkräva missbrukade medel, heter det i rapporten.