Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU och Sverige nådde energimål med råge

Tack vare coronarestriktionerna nådde Sverige och EU med stor marginal ned till sina energiförbrukningsmål för 2020, uppger Eurostat. Inte sedan mätningar började har så lite energi förbrukats i EU.

EU:s energiförbrukning nådde 2020 de lägsta nivåerna sedan 1990 som är det första året för vilket uppgifter finns tillgängliga. Enligt Eurostat förklaras en stor del av den minskade energiförbrukningen 2020 som av effekterna av coronarestriktionerna som minskade på transporter och produktionen av varor och tjänster inom EU. 

Målet om att minska den totala energiförbrukning i EU27, även kallad primär energiförbrukning, är satt i absoluta tal som motsvarar en förbrukning av energiinnehållet i 1312 miljoner ton råolja, Mtoe, under 2020. Med ett absolut mål betyder det att all förändring av energianvändning räknas.
 

Annons

MÅL FÖR HÖGSTA ENERGIFÖRBRUKNINGEN 2020 OCH 2030

 

Energiförbrukning 2020

Mål för 2020

Mål 2030

Sverige

41,8

43,4 Mtoe

-

EU 27

1236,5

1312 Mtoe

1128 Mtoe

Källa: Eurostat, 20 december 2021. Både Sverige och EU nådde sitt mål 2020.