Illustrativ bild på kossor.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommitté: Bättre djurskydd under transporter

Rekommendationer för att stärka djurs skydd under transporter har klubbats igenom av EU-parlamentets undersökningskommitté. Men Jytte Guteland (S) och Pär Holmgren (MP) hade velat se skarpare skrivningar. 

EU-parlamentets tillfälliga undersökningskommitté för skydd av djur under transport har tagit fram förslag på nya rekommendationer för att förbättra EU:s regler om djurs välmående under transport. Överlag var ledamöterna överens i omröstningen, men på några punkter hade de svenska ledamöterna Jytte Guteland och Pär Holmgren velat gå längre. 

– Med en rösts marginal föll det viktiga förslaget om att göra lagstiftningen tydligare, sade Pär Holmgren efter förra veckans omröstning och hänvisade till ett ändringsförslag som enligt honom skulle skärpt skrivelserna om att göra högst åtta timmars transport till en huvudregel inom EU.   

Jytte Guteland (S) hade velat se ett fullständigt stopp på djurtransporter till tredjeland.

– Vi hade velat gå längre med striktare regler och bland annat se ett stopp på resor till tredjeland. Samtidigt gick en skrivning om att förbjuda transporter av väldigt unga djur igenom vilket är positivt, sade Jytte Guteland.

Underlaget till rekommendationerna är en utredning som tog 1,5 år att slutföra och som visar på en rad problem inom djurtransport. Mycket beror på, enligt rapporten, oklara krav och otydlighet i den nuvarande förordningen men också på bristfälliga kontroller i medlemsländerna. 

Emma Wiesner (C), menar på att en lista över “säkra hamnar” kan skydda djuren under transport till tredjeland.   

– Det är för trångt, för varmt och för långa resor. Därför har vi jobbat hårt för att få igenom en maxgräns på åtta timmar för när djur transporteras till slakt, att åldern för transporter av djur höjs och att en lista [upprättas] över vilka hamnar i EU och i tredjeland som når upp till de krav som ställs, säger Emma Wiesner (C) i ett mejl till Europaportalen. 

Men Jytte Guteland anser inte att en lista över säkra hamnar är tillräckligt, någonting som Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, håller med om.

– Det Djurens Rätt framför allt vill se är tydliga rekommendationer om att det ska bli ett slut på export av levande djur till länder utanför EU. Det behöver också införas regler om transporttider på max åtta timmar för vuxna nötdjur, får och grisar och max 4 timmar för fåglar och kaniner. Transport av dräktiga djur och djur som fortfarande diar ska inte få vara tillåtet, sade Camilla Bergvall.