Stängsel längs den ungersk-serbiska gränsen. Arkivbild.

Bild: Délmagyarország/Schmidt Andrea

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-dom: Ungern har brutit mot asylrätten

En ungersk lag som kriminaliserar dem som hjälper migranter och inskränker den internationella asylrätten underkänns av EU-domstolen.

I juli 2019 stämde EU-kommissionen Ungern inför EU-domstolen för för en lag som gör det olagligt att hjälpa asylsökande och begränsar vilka som kan söka asyl i landet. I dag tisdag kom EU-domstolens dom som går på kommissionens linje.

”Ungern har åsidosatt unionsrätten genom att göra det straffbart att organisera verksamhet som syftar till att möjliggöra för personer som inte uppfyller nationella kriterierna för att beviljas internationellt skydd att inleda ett asylförfarande”, heter det i ett uttalande från domstolen.

Det rör sig om den så kallade ”Stoppa Soros”-lagen från 2018 som dels kriminaliserar verksamheter som hjälper eller bistår asylsökande, med upp till ett års fängelse som straff. Dels ytterligare inskränker asylrätten genom att höja kraven för att få uppehållstillstånd.

"Stoppa Soros" anspelar på den ungersk-amerikanske filantropen och miljardären George Soros som den ungerska nationalkonservativa regeringen målar upp som sin ärkefiende.

Lagen gör att bara migranter som kommer direkt från länder där deras liv är i fara kan komma i fråga för asyl i Ungern. De som passerar länder där deras liv inte anses i fara har ingen asylrätt, vilket kommissionen ansåg strida mot internationell och EU-rätt.

Ungern måste nu omedelbart följa EU-domstolens dom. Om landet inte gör det kan kommissionen begära hos EU-domstolen att landet bötfälls.