EU-parlamentarikerna Malin Björk (V) och Tomas Tobé (M) oense om Polens hantering av migranter vid den polska gränsen till Belarus.

Bild: EP/Alain ROLLAND

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska EU-politiker oense om polsk gränshantering

En större grupp migranter vid den belarusiska gränsen mot Polen har fått landet att mobilisera militär personal för att skydda EU:s yttre gräns. Agerandet, som stöds av EU, är enligt Vänsterpartiet ett brott mot EU-rätten. Medan Moderaterna ställer sig bakom den polska regeringen.

Enligt uppgifter från en oberoende belarusisk telegramkanal, Nexta, ska över 3000 flyktingar ha befunnit sig vid ett gränsavsnitt mellan Belarus och Polen igår kväll. Varpå den polska militären, med politiskt stöd från EU, sattes in för att försvara EU-gränsen. Europaparlamentariker Malin Björk (V) beskriver händelsen som oacceptabel.  

– Det våld och “push backs” som utövas är inte bara livsfarliga och avhumaniserande, de är rent ut olagliga. EU och Polen måste ta sitt ansvar och upprätthålla internationell rätt och EU-rätt, men just nu bryter man mot bägge, säger Malin Björk och hänvisar till rätten att söka asyl.

Men Europaparlamentariker Tomas Tobé (M), som nyligen presenterat en ny migrationspolitik i EU, säger att Belarus inte kan tillåtas fortsätta med vad han beskriver som “utpressningssanktioner” och “en statsstyrd människosmuggling”.  

– Under en längre tid har regimen i Belarus använt migranter som brickor i ett grymt politiskt spel, i syfte att destabilisera Europasamarbetet. EU måste ha kontroll över sina egna gränser och vi kan inte acceptera olagliga gränsöverträdelser, säger Tomas Tobé.

Polen och EU anklagar Belarus för att ha organiserat flyktingvågen för egen politisk vinning, någonting som tillbakavisas av Belarus diktator Alexander Lukasjenko. 

– De belarusiska myndigheterna måste förstå att den här typen av press på EU genom en cynisk instrumentalisering av migranter inte kommer att hjälpa dem att nå sina mål, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett uttalande. 

Polens premiärminister Mateusz Morawiecki kallar händelsen för en “hybridattack” och skriver på twitter att det är i Polens intresse att stänga gränsen. Videos från det polska försvaret sägs visa hur flyktingar med våld försöker ta sig in i landet varpå försvaret ser ut att svara med tårgas eller pepparspray, enligt DN

Eftersom Polen har förbjudit journalister att rapportera från gränsen kan uppgifterna inte bekräftas. Någonting som journalistorganisationen Reportrar utan gränser fördömer på sin hemsida.  

– Att Polen inte tillåter medier eller NGOs att bevaka vad som sker vid gränsen gör det hela ännu allvarligare. Det visar att Polen inte bara trampar på flyktingars rättigheter, utan också på grundläggande mediefrihet, säger Malin Björk. 

Tomas Tobé är också bekymrad över att journalister inte kan rapportera om vad som sker vid gränsen. Polen, som går mot val nästa år, kan använda regeringsstyrda medier för politisk vinning, varnar Tobé. 

– Vi ser även tyvärr exempel på hur den allvarliga situationen utnyttjas i statsstyrd media för att plocka inrikespolitiska poänger, säger Tomas Tobé. 

Från Nextas sociala medier visas hur flyktingar har slagit läger i skogen bredvid ett flera meter högt taggtrådsstängsel som övervakas av helikoptrar. Samtidigt förbereder Ursula von der Leyen ytterligare sanktioner mot Belarus.

– EU kommer särskilt att undersöka hur man sanktionerar, inklusive genom svartlistning, flygbolag från tredje land som är aktiva i människohandel, sade Ursula von der Leyen.