Parlamentets föredragande, kristdemokraten Dennis Radtke och socialdemokraten Agnes Jongerius på torsdagens presskonferens om minimilönsförslag.

Bild: EP / Alain ROLLAND

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk besvikelse – EU-regler för minimilöner går vidare

Med stor majoritet beslutade ansvarigt utskott i Europaparlamentet att gå vidare till förhandling med rådet om gemensamma regler för minimilöner. – Vi ger inte upp, säger Heléne Fritzon som tillsammans med svenska och danska ledamöter ska försöka ändra i delar av förslaget genom att få till en debatt i själva parlamentet.

Med röstsiffrorna 37 mot 10 röstade på torsdag Europaparlamentets sysselsättningsutskott ja till att införa EU-regler för minimilöner. De två svenska ledamöterna Abir Al-Sahlani (C) och Heléne Fritzon (S), som försökt få ett rättsligt undantag för Sverige och Danmark, är besvikna och menar att förslaget hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen som inte har systemet med statliga minimilöner.

– Arbetsmarknadsutskottet i Europaparlamentet vill att EU ska sätta svenska löner, vilket är ett direkt hot mot svenska arbetstagare och företag. Centerpartiet kommer fortsätta kämpa för att svenska löner ska sättas av de svenska parterna, säger Abir Al-Sahlani (C) i ett uttalande till Europaportalen.

– Jag är besviken. Vi har försökt att hitta en kompromiss [som undantar Sverige och Danmark] men den fick vi inte stöd för. Om det skulle bli en realitet, det som beslutats idag, så är det ett ingrepp i den svenska avtalsmodellen och grunden för vår välfärd, säger Heléne Fritzon (S). 

Nästa steg för Abir Al-Sahlani och Heléne Fritzon blir att tillsammans med de danska ledamöterna försöka få upp frågan i parlamentets plenum i stället för att som utskottet vill gå direkt till förhandling med ministerrådet. På så sätt hoppas svenskarna kunna urvattna förslaget till sin fördel.  

– Det är klart att vi inte ger upp, säger Heléne Fritzon.

Parlamentets föredragande, socialdemokraten Agnes Jongerius, säger dock till Europaportalen att Sverige och Danmark inget har att frukta.

– Vi har byggt in extra skydd efter önskemål från våra svenska och danska kollegor. Vi attackera inte er modell. Vi har klargjort att det inte finns någon individuell rätt till upprättelse om ni ordnar ert minimilöneskydd via kollektiva förhandlingar, säger Agnes Jongerius och betonar att ge länder undantag för olika EU-regler inte är rätt väg att gå.

LO-facket avvisar dock Agnes Jongerius försäkringar om den svenska modellen.

– Agnes Jongerius har gjort sig till uttolkare till vår modell under en lång tid. Vi är nog bäst på att utdöma vad som skyddar vår modell och vad som skadar vår modell. Det som hon har lagt fram skadar vår modell, det är inte tillräckligt med skydd, säger Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande.