EU har en nollvision för dödsolyckor i trafiken till år 2050. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Stockholm näst trafiksäkrast i EU

Stockholm är en av de regioner med minst antal omkomna i trafikolyckor i EU. Regionen har 19 gånger färre dödsolyckor jämfört med unionens mest olycksdrabbade sett till antal invånare.

EU:s statistikbyrå Eurostat har satt samman uppgifter på regionalnivå över antalet döda i trafikolyckor och satt detta i förhållande till befolkningen under 2019. Den visar att Stockholm hade nio trafikdöda per en miljon invånare. Det är det näst lägsta antalet efter österrikiska Wien.

Hur stor andel som förolyckas i trafiken varje skiljer sig mycket åt mellan medlemsländerna. På landsnivå omkommer ungefär fyra gånger fler personer i trafiken i Rumänien och Bulgarien än EU:s säkraste land Sverige. 

Men på regional nivå finns ännu större skillnader. Den dödligaste regionen i EU under 2019 var belgiska regionen Luxemburg med 171 omkomna på en miljon invånare. Det är mer än 28 gånger fler än i toppregionen Wien. (Artikeln fortsätter efter grafiken.)

Sveriges trafikdödligaste region är är Mellersta Norrland som omfattar Jämtlands och Västernorrlands län: 59 per en miljon invånare. Det kan jämföras med ett EU-land som Cypern eller Tjeckien.

Missat mål om halvering

2010 enades EU-länderna om att halvera antalet dödsoffer på vägarna till år 2020. Det målet kommer dock inte att nås, enligt kommissionen. Under 2019 hade antalet trafikdöda minskat med 23 procent jämfört med referensåret 2010 – långt från målet om en minskning på 50 procent. Inget av de enskilda länderna klarade målet 2019. Närmast låg Grekland som minskat antalet trafikdöda med 45 procent. Motsvarande minskning i Sverige är 17 procent. 

EU:s nya mål är att till 2030 halvera antalet omkomna i trafiken jämfört med 2021 och till 2050 eftersträvar man efter svensk förebild: nollvision.