Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) kommenterar parlamentets förslag om en ny arbetskraftsinvandring som tagits fram av Abir Al-Sahlani (C).

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Socialdemokraterna sågar ny arbetskraftsinvandring

Socialdemokraterna kan komma att rösta ner parlamentsförslaget om en ny arbetskraftsinvandring som tagits fram av Centerpartiets Abir Al-Sahlani.

– Ytterst tveksamt om vi behöver europeisk harmonisering när det gäller arbetskraftsinvandring, säger EU-parlamentariker Johan Danielsson (S).

När Europaparlamentet samlas i Strasbourg under nästa vecka kan de svenska socialdemokraterna komma att gå emot sin egna europeiska partigrupp och avstå eller rösta ner parlamentsförslaget om EU-regler för arbetskraftsinvandring som ska underlätta för arbetsgivare i unionen att hitta rätt arbetskraft. 

– Från vårt perspektiv så är det principiellt ytterst tveksamt om vi behöver europeisk harmonisering när det gäller arbetskraftsinvandring för lågkvalificerad arbetskraft, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) på fredagen.

När initiativet, som är en vädjan till EU-kommissionen att lägga ett skarpt lagförslag, gick igenom i det ansvariga utskottet för tre veckor sedan valde Evin Incir (S) att som ensam svensk socialdemokrat i utskottet lägga ner sin röst. Samtidigt röstade resten av hennes europeiska partigrupp ja till förslaget. Vilket Europaportalen tidigare rapporterat om.  

Johan Danielsson menar att frågan bäst regleras på nationell nivå och att han hellre ser att “vi städar upp i vår egna urspårade arbetskraftsinvandringspolitik”. Dessutom tillägger han att arbetskraftsinvandring alltid, enligt honom, medför en risk för arbetstagarna. 

– Om man tillåter företag att fritt ta in arbetskraft från andra sidan jorden i sektorer där det finns tillgänglig arbetskraft i Sverige, så kommer de alltid att utnyttjas oavsett hur stor kontrollapparat man bygger upp. För hela idén med att ta in lågavlönad arbetskraft när det finns tillgänglig arbetskraft är ju att betala dem lägre löner, säger Johan Danielsson.   

Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C), parlamentets föredragande, pekar på att förslaget innehåller flera skyddsmekanismer som ska förhindra just utnyttjandet av arbetsinvandrare. Bland annat ska det bli möjligt att byta arbetsgivare utan att direkt tvingas lämna EU. Den rådande personalbristen kommer också enligt Al-Sahlani bara att fortsätta öka under den ekonomiska återhämtningen efter pandemin.

– Alla medlemsländer kommer att ha svårt med rekrytering. Senast imorse fick jag en flash om att SJ ställer in 30 procent av sina tågresor i Mälardalsregionen på grund av just personalbrist, säger Abir Al-Sahlani. 

Hon tillägger att det även handlar om att kunna mäta sig med andra stora marknader. 

– EU står inte starkt på den globala arenan när vi med våra företag försöker rekrytera nödvändig arbetskraft för att fylla vakanta arbeten. Vi konkurrerar med USA, Oceanien och Kanada där de har kommit mycket längre i sin arbetskraftsinvandring och den lagstiftning som finns, säger Abir Al-Sahlani.  

Men Johan Danielsson tycker att EU kan locka arbetsinvandrare genom redan existerande lagstiftning.    

– Vi har ju harmoniserade regler för kvalificerad arbetskraft och de kanske behöver spetsas så att vi blir, precis som Abir säger, mer attraktiva som kontinent för den typen av arbetskraft, säger Johan Danielsson.