EU-kommissionen räknar med att EU kommer behöva nästan 60 gånger mer litium år 2050 jämfört med i dag. Bilden visar en litiumgruva i Bolivia ovanifrån.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Parlamentet: EU måste minska sitt råvaruberoende

EU måste minska sitt beroende av kritiska råvaror från länder som Kina, inte minst när den gröna och digitala omställning kräver fler sådana ämnen.  En politisk skiljelinje i Europaparlamentet är dock om man ska uppmuntra gruvdrift i EU eller inte.

I veckan röstar EU-parlamentet om sin syn på hur unionen bör hantera det faktum att många viktiga råvaror i dag bara kommer från ett land eller ett företag. Och att efterfrågan på dessa kommer öka när EU ställer om till en grönare och digitalare ekonomi.

– Vi är fast övertygade om att detta är en essentiell och strategisk fråga för EU, sade Hildegard Bentele, en tysk kristdemokratisk EU-parlamentariker som ansvarar för resolutionen, under en debatt på måndagen.

Parlamentet pekar på att ämnen som kobolt, grafit och litium är avgörande för batterier, vindkraftverk, elmotorer, solceller, robotar, digital teknik och medicinsk utrustning. I dag är EU:s beroende av import av sådan ämnen från länder utanför unionen överväldigande.

Innan sommaren lade EU-kommissionen upp en uppdaterad version av sin industristrategi för EU. Det tog avstamp i att coronakrisen blottlade medlemsländernas beroende av vissa råvaror till läkemedel och sjukvårdsmateriel och beskrev i tre steg hur detta bör motverkas. Kommissionen identifierade då 137 produkter som EU är ”mycket beroende” av. Av dessa är 34 dessutom produkter om inte lätt kan ersättas eller skaffa fler leverantörer för. 

Veckans resolution utgör parlamentets syn på den frågan. En skiljelinje inför torsdagens omröstning är huruvida man ska uppmunta gruvdrift i EU-länder för de råvaror som saknas. Huvudansvariga kristdemokraten Bentele är positiv.

Annons

Den gröna parigruppen i EU-parlamentet är dock skeptisk.

– Vi ska inte bedriva gruvdrift i skyddade naturområden, sade Sara Matthieu, en belgisk miljöpartist under debatten och menade att detta inte har något stöd hos invånarna.

Parlamentet vill att mer görs för att återvinna viktiga råvaror från använda produkter.

Oro för beroende av Kina

Av de 137 produkter som EU enligt kommissionen är mycket beroende av kommer över hälften från Kina. Landet står även för 98 procent av EU:s försörjning av sällsynta jordartsmetaller. Detta är ett orosmoln för flera parlamentariker.

– Redan i dag är vårt geostrategiska beroende av Kina mycket stort. De nya klimatmålen och massiva investeringarna i elmobilitet och väderberoende energi kommer framöver öka detta beroende mångfalt, sade Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Jessica Stegrud.