Hoppa till artikelns andra spalt.

Oberoende domstolar viktigast för EU-medborgare

Av EU:s grundläggande värderingar pekar invånarna ut domstolsväsendets oberoende som den allra viktigaste. I Sverige finns det näst högsta stödet för EU:s värderingar.

I en opinionsundersökning i de 27 medlemsländerna har EU-kommissionen för första gången undersökt invånarnas inställning till vad man kallar EU-värderingar som yttrande-, organisationsfrihet, jämställdhet och förbudet mot dödsstraff.

Av de total elva värderingarna ur EU-fördragets artikel 2 hamnar domares och domstolars oberoende i topp med ett genomsnittligt stöd bland de tillfrågade på 82 procent.

Den värdering som har minst stöd, dock av en majoritet, är rätten att inte dömas till dödsstraff. I länder som Tjeckien och Bulgarien är fler för dödsstraff än mot. Inte heller asylrätten åtnjuter lika stor stöd som andra värderingar, dock är en klar majoritet av de tillfrågade för. (Artikeln fortsätter under grafiken.)

Annons

Två av tre håller i hög grad med om EU-värderingar

EU-kommissionen har utrifrån de elva frågorna beräknat den övergripande attityden i medlemsländerna för EU-värderingarna. Man har delat in svaren i fyra kategorier utifrån hur stort stödet eller motståndet mot värderingar. I genomsnitt hamnar närmare två av tre tillfrågade i kategorin ”högt medhåll” med EU-värderingar.

Sverige tillsammans med Grekland har det näst högsta stödet för EU-värderingarna, medan Italien och Rumänien ligger längst ned.