Tysklands tillträdande förbundskansler, socialdemokraten Olaf Scholz. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny tysk regering vill se federalt EU

Tysklands kommande regering vill öppna EU:s fördrag, stärka EU-parlamentet och skapa en federal europeisk förbundsstat. Rättsstatens principer blir också en viktig fråga för unionens folkrikaste medlemsland.

Tyska socialdemokratiska SPD, miljöpartistiska Die Grünen och liberala FDP har nått en överenskommelse för sitt kommande regeringssamarbete fram till 2025. I Tyskland är sådana regeringssamarbeten tydligt nedskrivna i en regeringsförklaring för mandatperioden.

Regeringen lutar sig mot den pågående konferensen om EU:s framtid för reformer av unionen. Under nästa år avslutas konferensen och då ska EU-parlamentet, kommissionen och medlemsländerna utvärdera vad den kommit fram till och avgöra om och i sådana fall hur man ska ta det vidare.

”Konferens bör utmynna i ett fördragskonvent och leda till vidareutvecklingen till en federal europeisk förbundsstat”, heter det i det 177-sidiga dokumentet.

Man vill vidare stärka EU-parlamentet genom att exempelvis ge det rätten att föreslå lagar, något som i dag bara EU-kommissionen har. Detta ska ske genom en fördragsändring och om det inte är möjligt genom ett avtal mellan EU:s institutioner.

Regeringen vill se gränsöverskridande vallistor i EU-valet och ett bindande spitzenkandidatsystem där den största partigruppen får nominera ordföranden till EU-kommissionen. 

Skydda värderingar och rättsstatsprincipen

Den kommande regeringen vill verka för ett ”EU som skyddar sina värden och sin rättsstatlighet både intern och externt och beslutsamt står upp för dem”. Bedömare menar att denna regering kommer att vara tydligare gentemot länder som Ungern och Polen som anklagas för att undergräva grundläggande demokratiska regler i EU än den föregående under avgående förbundskansler Angela Merkel.

Regeringsförklaringen uppmanar EU-kommissionen att ”mer konsekvent och snart” använda sig av de verktyg som finns för att komma till rätta med problemet.

”Samtidigt kommer vi i rådet att mer konsekvent genomföra och vidareutveckla tillämpningen av de befintliga rättsstatsinstrumenten”, skriver partierna med hänvisning till bland annat villkorsmekanismen, artikel-7-förfarandet och rättsstatsrapporten.

Man stödjer även kommissionens beslut att inte godkänna Polens och Ungerns planer för hur de ska använda sina pengar ur EU:s coronaåterhämtningsfond så länge de inte lever upp till rättsstatens principer som exempelvis oberoende domstolar. 

Stärka EU:s suveränitet

Regeringen vill vidare stödja den franske presidenten Emmanuel Macrons önskan om att göra EU mer oberoende av omvärlden på en rad områden.

”Vi vill öka EU:s strategiska suveränitet. Detta innebär först och främst att skapa en egen handlingsförmåga att agera i globala sammanhang och att bli mindre beroende och sårbar på viktiga strategiska områden som energiförsörjning, hälsa, råvaruimport och digital teknik, utan att EU blir isolerat”, heter det i regeringsförklaringen.

Mer gemensam utrikespolitik

”Vi förespråkar en verklig gemensam utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik i EU”, skriver man och vill bland annat ta bort vetot som medlemsländerna har i utrikes- och säkerhetspolitiska EU-frågor. Tyska regeringen vill även stärka EU:s utrikestjänst och göra om EU:s utrikesrepresentant till en riktig utrikesminister.

”Vi förespråkar ökat samarbete mellan nationella arméer i EU-länder som vill integreras, särskilt när det gäller utbildning, kapacitet, operationer och utrustning, vilket till exempel Tyskland och Frankrike redan har planerat. I detta syfte vill vi skapa gemensamma kommandostrukturer och ett gemensamt civilmilitärt högkvarter.”

Öppnare ministerråd

Förhandlingarna i EU:s ministerråd som samlar medlemsländernas ministrar vill regeringen göra öppnare genom fler offentliga debatter. Man vill även se att kvalificerade majoritetsomröstningar används i fler politikområden än i dag.