Över hundra länder står bakom initiativet att minska metangasutsläppen. Men åtta EU-länder har inte skrivit på.

Bild: EU / Dati Bendo

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kritik mot EU-länder som nobbar metanlöfte

Världens ledare lovar att minska metangasutsläppen med 30 procent. Men åtta EU-länder har inte skrivit på FN:s initiativ. – Det är en skam att inte EU kan stå enade, säger Pär Holmgren (MP).  

Ett initiativ för att minska metangasutsläppen lanserades under tisdagen vid FN:s klimattoppmöte, COP26, i Glasgow. Över hundra länder skrev under på att minska metangasutsläppen med 30 procent till år 2030. Samtidigt har åtta EU-länder, däribland Österrike, Tjeckien och Polen, inte ställt sig bakom målet.  

– Det är en skam att inte EU kan stå enade bakom högre åtaganden för att minska metanutsläppen. Att flera EU-länder saknas på listan trots att länder som USA, Saudiarabien och Brasilien står med sänder fel signaler inför de fortsatta förhandlingarna, säger Pär Holmgren (MP) i ett uttalande till Europaportalen. 

Redan i oktober 2020 antog EU-kommissionen en strategi för att minska metangasutsläppen. Då beräknade EU-kommissionen att den skulle behöva minska med minst 35 procent för att nå EU:s egna klimatmål. Så sent som förra veckan föreslog EU-parlamentet att höja de ambitionerna till en minskning på 45 procent. Ett faktum som enligt Jessica Polfjärd (M) borde inneburit att EU skulle stått mer enade i frågan i Glasgow.

– Alla behöver bidra till att sänka utsläppen och jag är besviken över att vissa länder väljer att inte ställa sig bakom de här målen. Europaparlamentet uppmanade nyligen alla medlemmar att sänka metanutsläppen och vi förväntar oss att den positionen respekteras, säger Jessica Polfjärd.

FN-initiativet som lanserades av EU och USA handlar framförallt om att stoppa metanläckor som sker vid utvinning av fossila bränslen som olja och gas. Vilket enligt beräkningar kan vara avgörande för att nå Parisavtalets mål att hålla uppvärmningen under 1,5 grader.  

Annons

Jytte Guteland (S) är förvånad över att de åtta EU-länderna nobbar metanintiativet. Hon menar att just metangas är en relativt enkel sak att jobba med, då mycket handlar om att täta läckande gaskällor. 

– Jag tycker att dessa åtta länder gör ett misstag och jag är mycket kritisk till deras agerande. Det är svårförklarligt varför dessa länder inte omedelbart väljer att ansluta sig till dealen, säger Jytte Guteland och lovar att ta upp fråga i Europaparlamentets klimatdelegation.

Även flera av de största metanbovarna på global nivå, däribland Ryssland, Kina och Indien, har inte skrivit på. Ryssland står för en femtedel av världens metangasutsläpp och enligt satellitbilder från flera rymdbolag syns allvarliga läckor från ryska gasledningar mellan Jamalhalvön i Sibirien och Europa, rapporterar Sveriges Radio. Sträckan är 500 mil lång och läckorna ska ha ökat med 40 procent i fjol.    

Att minska utsläppen av metan är allmänt betraktad som den enskilt mest effektiva strategin för att minska global uppvärmning eftersom metangas, jämfört med koldioxid, är mer kortlivat och kan försvinna ur atmosfären på bara tio år. Beräkningar visar därför att världen kan undvika 0,2 graders uppvärmning i framtiden genom initiativet.

 

Metangasutsläpp räknat i ton per invånare 2019. Fetade EU-länder har inte undertecknat FN-initiativet om minskade utsläpp av metangas.

EU-länder 2019

Metangasutsläpp per invånare och land

Irland

2,99

Island

1,58

Danmark

1,23

Polen 

1,19 

Rumänien

1,18

Tjeckien

1,17

Litauen

1,06

Cypern

1,01

Nederländerna

0,99

Luxemburg

0,94

Grekland

0,93

Lettland

0,93

Slovenien

0,92

Bulgarien

0,9

Portugal

0,89

Kroatien

0,87

Norge 

0,85

Ungern

0,84

Estland

0,84

Frankrike

0,83

Spanien

0,82

Finland

0,81

Italy

0,72

Österrike

0,7

Belgien

0,63

Slovakien

0,61

Tyskland

0,59

Schweiz

0,54

Sverige

0,41

Malta

0,40

Källa: EEA greenhouse gases.