EU-kommisionär för sysselsättning Nicolas Schmit svarar på parlamentets frågor om ett EU-gemensamt socialförsäkringskort för anställda.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen driver på för gemensamt socialförsäkringskort

EU-kommissionen vill se ett elektroniskt europeiskt socialförsäkringskort för att säkerställa anställdas sociala rättigheter om de arbetar i andra EU-länder.  

– Digitaliseringen är nyckeln för att säkerställa sociala rättigheter, säger EU-kommissionär Nicolas Schmit.  

EU-kommissionen vill införa ett EU-gemensamt digitalt socialförsäkringskort till 2023. Syftet är att  underlätta för EU-medborgare som arbetar i andra länder inom unionen att enkelt kunna säkerställa sina sociala rättigheter. 

– Digitaliseringen av samordningen av social trygghet är nyckeln till att säkerställa en effektiv överlåtelse av sociala rättigheter, sade sysselsättningskommissionär Nicolas Schmit när han på måndagen utfrågades av Europaparlamentets sysselsättningsutskott. Med "effektiv överlåtelse av sociala rättigheter" menar han att det ska bli enklare och snabbare när arbetare vill åberopa sina sociala rättigheter i ett annat EU-land.  

EU-parlamentets sysselsättningsutskott har i flera år uppmanat kommissionen att lägga fram ett förslag om ett europeiskt socialförsäkringsnummer. Men det projektet övergavs av kommissionen som istället föreslog ett socialförsäkringskort, varpå parlamentet nu kräver besked om varför. 

Schmit svarade att det gamla förslaget från förra kommissionen övergavs då det fick dålig respons. Kommissionären menar också att medlemsländerna först måste säkerställa effektiva system för ett europeiskt socialförsäkringskort innan EU kan gå vidare med ett europeiskt socialförsäkringsnummer.   

– Vi har hört mycket om ett socialförsäkringsnummer och kanske försökte vi gå för långt för tidigt med den idén. Den väg som vi har valt nu är ett första steg framåt, sade Nicolas Schmit.