EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (i rött) på FN:s klimatmöte i Glasgow.

Bild: EU / Dati Bendo

Hoppa till artikelns andra spalt.

Det händer i Glasgow - fyra klimatmål måste nås

FN:s klimattoppmöte inleds med att världens ledare presenterar sina klimatambitioner för att nå fyra klimatmål. 

– Vi har inte råd att COP26 misslyckas. EU- och G20-länderna måste leda vägen, säger David Sassoli, Europaparlamentets talman.

Denna och nästa vecka samlas ledare från alla FN:s medlemsländer i skotska Glasgow för att komma överens om hur de ska tackla människans klimatpåverkan och nå målen i Parisavtalet. Pressen ökar för ett lyckat möte med höjda klimatambitioner efter den senaste tidens allt dystrare klimatprognoser.

– Vi har inte råd att COP26 misslyckas. EU- och G20-länderna måste leda vägen, sade David Sassoli i lördags. 

De närmaste dagarna kommer världens ledare lägga fram sina nationella ambitioner och åtgärder för att nå de fyra delmålen: en uppvärmning av helst under 1,5 grader; klimatneutralitet; skyddsplaner för samhällen och naturliga livsmiljöer; och mobilisering av klimatfinansiering för fattiga länder.

Annons

När planerna från varje land är presenterade kommer veckan fortsätta med att djupdyka i världens mobilisering av offentlig och privat finansiering för att begränsa klimatpåverkan och anpassa samhällen. Efter det väntas ett arbete om hur världen ska påskynda den globala övergången till ren energi.

Fredagen kommer präglas av att höja unga människors röst och visa den avgörande roll som demonstrationer och utbildning spelar i klimatåtgärder. Och därefter kommer veckan avslutas med att säkerställa vikten av natur och hållbar markanvändning. 

Veckan efter kommer praktiska lösningar levereras för anpassning till klimatpåverkan och hantering av förluster och skador i naturen. Dessutom kommer vikten av jämställdhet för en större kvinnlig medverkan, forskning och innovation för klimatsmarta lösningar, transport för minskade utsläpp och ombyggnationen till gröna samhällen att få plats på agendan. 

– FN:s rapport om utsläppsgapet klargör att de nuvarande nationella planerna för att ta itu med klimatförändringarna är långt ifrån tillräckliga. Om vi ​​menar allvar med att förhindra en höjning på mer än 1,5 grader så måste fina ambitioner bli tydliga och genomförbara, sade David Sassoli.

Se klimatmötets händelser dag för dag här.