Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C) är kritisk till att de svenska Europaparlamentarikerna i M, KD och S inte lyckats påverka sin partigrupper i den för Sverige viktiga minimilönsfrågan.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Därför röstar Centerpartiet nej till europeisk minimilön

På torsdag röstar EU:s arbetsmarknadsutskott om lagstadgade minimilöner på europeisk nivå. Kompromissförslaget, som lagts fram av de två huvudförhandlarna från S, KD och M:s partigrupper, går klart längre än det ursprungliga förslaget och underminerar den svenska modellen. Det skriver   Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C).

Rörelsen i Europa att gå i riktning mot lagstadgade lönenivåer har pågått för länge. Det var tondövt av Europeiska kommissionen att ens lägga fram förslaget, trots att det trampar in på områden som EU inte har att göra med. Det är ännu mer tondövt att vilja gå ännu längre. Något som ”kompromissen” som har slutits under ledning av den tyska kristdemokraten Dennis Radtke och den holländske socialdemokraten Agnes Jongerius. De ser helt enkelt inga problem att diktera lönenivåer i medlemsstater.

EU:s inblandning på arbetsmarknadsområdet kommer att underminera den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi ser i land efter land där det finns minimilöner på plats så sänks lönerna. Bryssels byråkrater har vare sig mandat eller kompetens att fatta beslut åt svenska skattebetalare. Europa måste lägga krutet på områden där EU har rätt att bestämma, vilket inte innefattar medlemsstaternas lönesättning. 

Därför är det beklagligt att de svenska partierna som tillhör partigrupperna som ansvarat för förslaget om minimilöner inte har lyckats att nyansera eller stoppa den. I klartext är det Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna som misslyckats i deras politiska arbete. 

Även om läget i Europaparlamentet ser dystert ut så flyttas nu fokus mot de pågående rådsförhandlingarna av förslaget. Sveriges arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och sossarnas nyvalda ordförande Magdalena Andersson (S) har ett stort ansvar att aktivt jobba för att bekämpa de värsta delarna av förslaget och sätta stopp för dumheterna från sina europeiska socialdemokratiska kollegor i parlamentet. Nordmark (S) och Andersson (S) får inte vika en tum i sitt motstånd mot de europeiska minimilönerna.

Varken jag eller Centerpartiet vill motarbeta skäliga arbetsvillkor och löner. Vi ser problemen runt om i världen där människor arbetar till odrägliga löner och det är något som bör åtgärdas. Därför har vi vid upprepade tillfällen pekat på att EU:s ekonomier behöver reella ekonomiska investeringar som skapar riktiga jobb. Endast då kan en ökad välfärd och ekonomisk trygghet för unionens medborgare uppnås. Samtidigt behöver fler av EU:s medlemsstater se över sitt arbete på hemmaplan kring arbetsvillkor och lönesättning. Men att någon skulle vinna på att EU bestämmer lönen för folk är en lögn. Att tro att en lagstadgad minimilön på EU-nivå är svaret på ett komplext samhällsproblem är helt enkelt både naivt och felaktigt. 

I verkligheten är det livskraftiga företag, en fri och fungerande inre marknad som skapar jobb och välfärd för människor. Det är en trygghet som vi inte kan tvinga fram. Istället måste handeln och samarbetet mellan EU:s länder bli bättre. Vi påverkas konstant av varandra eftersom att våra företag är verksamma över landsgränser liksom den europeiska arbetskraften i stort. 

Oavsett hur bra det låter, så kommer inte en europeisk minimilön stävja fattigdom. Därför kommer vi i Centerpartiet att rösta emot förslaget om europeisk minimilön på torsdag.

Abir Al-Sahlani (C)
Europaparlamentariker och ledamot i arbetsmarknadsutskottet