Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) kallar klubbandet av EU:s nya jordbrukspolitik för decenniets värsta beslut.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Dalunde om EU:s nya jordbrukspolitik: En katastrof

De svenska EU-politikerna är oense om EU:s nya jordbrukspolitik.

– Det här är ett av de absolut värsta besluten vi tar det här decenniet, säger Jakop Dalunde (MP).

Den nya jordbrukspolitiken, CAP, som täcker en tredjedel av EU:s budget och vars delar röstades igenom under tisdagen, ska gälla mellan 2023 och 2027. Miljöpartiet, som röstade ned samtliga delar, menar att det skulle behövts fundamentala förändringar i politiken för ett ja från de gröna.

– Det handlar inte om att göra små förändringar här och där, det krävs ett fundamentalt omtänk. Det här är ett av de absolut enskilt värsta besluten i fel riktning som vi tar det här decenniet. Det är otroligt underskattat vilken klimatkatastrof det här faktiskt är i att bidra till ökade utsläpp, sade Jakop Dalunde samma dag som omröstningen skedde och hänvisade till att jordbruket idag står för 15 procent av EU:s totala klimatskadliga utsläpp.

Socialdemokraterna lade ned sina röster i den första lagstiftningsdelen om strategiska planer för medlemsländerna, röstade ja i den andra om finansiering och nej i den tredje om en samlad marknadsordning. Jytte Guteland (S) hade velat se att en större andel av budgeten skulle öronmärkas för klimatåtgärder. 

– Klart är att vi har argumenterat i vår grupp att vi borde ha uppnått mycket mer och att det här är väldigt blygsamt i förhållande till Parisavtalet, sade Jytte Guteland och hänvisade till att åtgärderna i politiken inte är tillräckliga för att nå EU:s klimatmål om utsläppsneutralitet till 2050.

Men Emma Wiesner (C) menar att lagstiftningen inte kan vänta längre då det rådande läget är ohållbart för lantbrukare och att partier som röstar nej förespråkar det gamla systemet.

– Jag tycker att det är rent av oansvarigt att rösta nej till det här. Men vi ser att partier som Miljöpartiet, liksom med klimatlagen, röstar nej och därmed egentligen förespråkar det gamla systemet, sade Emma Wiesner.

Pär Holmgren (MP) tillbakavisade kritiken.

– Det där skulle jag påstå är en vilseledande sanning, det som skulle hända är att den nuvarande kommissionen skulle få en bakläxa. De skulle sätta igång från början, sade Pär Holmgren och tillade att ett års fördröjning är bättre än fem års dålig jordbrukspolitik. 

Sverigedemokraterna röstade likt Miljöpartiet nej till alla delar. 

– Vi är kritiska för vi gillar inte grundupplägget för jordbrukspolitiken inom EU, vi vill se mycket mer nationell bestämmanderätt i frågorna, sade Charlie Weimers (SD).

En viktig faktor i omröstning var det sjunkande antalet små och medelstora lantbrukare inom EU. Enligt Emma Wiesner förlorar Sverige ungefär 1000 lantbrukare per år, ett argument som både Centern och Miljöpartiet använder för att hävda sitt röstbeslut.

– Vi skulle vilja se tydliga regler som gör att lantbrukare känner sig trygga. För vi vet ju hur enormt många lantbrukare i Sverige och Europa som har slagits ut de senaste åren, just för att pengarna kanaliseras till de allra största markägarna, sade Pär Holmgren.

– Det är en myt att det inte skulle gynna det småskaliga jordbruket. Jag är inte jättenöjd med alla aspekter. Men jag tycker att det är viktigt att den kommer på plats även i dess nuvarande utformning, sade Emma Wiesner.