Finansminister Magdalena Andersson (S) träffar EU:s finansministrar på informellt möte.

Bild: Ministerrådet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Avslöjande: Sverige mörkade EU-arbete mot skatteparadis

I ett stort mediaavslöjande av bland andra DN framgår att den svenska regeringen aktivt hindrade öppenhet kring EU-arbetet mot skatteparadis.

Sverige utpekas tillsammans med Tyskland som de starkaste motståndarna i EU till att lämna ut officiella handlingar kring EU-arbetet mot skatteparadis. Det visar sig i ett avslöjande som bland andra Dagens nyheter, Der Spiegel och journalistnätverket European Investigative Collaboration EIC, står bakom. Med i arbetet finns också nederländaren, den assisterande skatteprofessorn Martijn Nouwen, som i forskningssyfte begärt ut handlingarna. 

Men professorn fick kämpa i fler år mot medlemsländerna i ministerrådet för att få ut handlingarna uppger DN.  

Av ett mail från det svenska finansdepartementet till EU-kommissionen 29 maj 2019 framgår att Sverige vill stoppa utlämningen av handlingarna.

”Sverige kan inte gå med på att hela handlingen lämnas ut tillsammans med mötesprotokollen”. 

Men det stannade inte med det. Sverige ville också inför framtiden se till att informationen från rådsarbetsgruppen mot skatteparadis till allmänheten hölls till ett minimum. Strax därpå började informationen i gruppens protokoll bli allt mer knapphändig.

– Från början, fram till 2018 och 2019 var anteckningarna väldigt omfattande. Nu är det bara några korta punkter om vilka ämnen som diskuterades, men ingenting mer, säger Martijn Nouwen till DN.

Som förklaring till det svenska agerandet säger statssekreterare och tidigare riksdagsledamot Fredrik Olovsson (S) att offentliggörande “kan skada EU:s relationer med tredje länder”. 

Samtidigt säger sig Sverige jobba för ökad öppenhet i EU och så sent som i september åtog sig Sverige att arbeta för ökad öppenhet i EU:s institutioner.

– För regeringen är det självklart att vi måste fortsätta att arbeta för ett öppet och transparent EU, sade EU-minister Hans Dahlgren i ett uttalande. Läs mer om öppenhet i EU.