Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Trendbrott – färre uppehållstillstånd i EU

Antalet personer som fick uppehållstillstånd i ett EU-land minskade under 2020 för första gången på ett årtionde. Polen utfärdade flest tillstånd.

Under 2020 beviljades sammanlagt 2,2 miljoner personer uppehållstillstånd i första instans i EU-länderna, enligt siffror från Eurostat. Det är en minskning med nästan en fjärdedel jämfört med föregående år som såg ett rekordstort antal tillstånd beviljas.

Största tappet för utbildning

De uppehållstillstånd som beviljas delas in i fyra kategorier: arbete, utbildning, familjeskäl och övrigt. Den största minskningen mellan 2019 och 2020 skedde i utbildningskategori där antalet uppehållstillstånd sjönk med 38 procent.

Polen i topp

Flest uppehållstillstånd utfärdades av Polen – vart fjärde av totalen i EU. Bortsett från småstaterna Malta och Cypern utfärdade Polen även flest sett till sin befolkningsmängd (se faktaruta).

Sett till sina hemländer fick ukrainare, marockaner och indier flest uppehållstillstånd i EU under 2020.