Jakop Dalunde (MP), Erik Bergkvist (S), Malin Björk (V) och Jessica Polfjärd (M) är några av de svenska klimatförhandlarna.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskarna som formar EU:s klimatpolitik

Svenska EU-politiker kommer att spela en viktig roll i Europaparlamentets omfattande förhandlingar om EU:s nya klimatpolitik. I över hälften av lagförslagen är svenskarna inblandade.

I våras skärpte EU-länderna och Europaparlamentet EU:s klimatmål till att minska växthusgasutsläppen med 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990. I somras föreslog EU-kommissionen 13 nya lagförslag för att nå det nya utsläppsmålet och närmare hälften av de svenska EU-politikerna kommer sannolikt att vara direkt inblandade i förhandlingarna om dem.     

Den som har flest ärenden på sitt bord är Jakop Dalunde (MP) som förväntas bli en så kallad skuggrapportör i tre av förslagen. De partigrupper som inte har huvudansvaret för parlamentets förslag, en så kallad rapportör, har rätt att utse en egen skuggrapportör. En skuggrapportör är en person som förhandlar med rapportören om ett kompromissförslag som sedan ett utskott och därefter hela parlamentet tar ställning till. Ibland är fler utskott inblandade, då utses ett till huvudutskott och resten till yttrandeutskott. 

– Det är ju såklart välkommet att ambitionshöjningen görs men det är fortfarande långt ifrån tillräckligt. Så våran ambition är att utforma en sådan klimatpolitik som överträffar de här -55 procenten. Och det tror jag att vi skulle kunna göra, säger Jakop Dalunde till Europaportalen.  

Det är utvidgandet av utsläppshandeln, nya krav på koldioxidutsläpp för bilar och bättre infrastruktur för laddstolpar som ligger på bordet för Dalunde. Utvidgandet av utsläppshandeln, som Emma Wiesner (C), Jytte Guteland (S) och Sara Skyttedal (KD) också är skuggrapportörer i, tvingar idag stora företag att betala för sina utsläpp och föreslås nu bland annat inkludera vägtransporter och byggnader. Någonting som kommer bli svårt att utforma enligt Dalunde.  

– Ska man göra det så måste prissättningen vara relativt låg annars får det enorma sociala konsekvenser för låginkomsttagare i fattigare länder, säger Jakop Dalunde och tillägger att ett lågt pris kräver ytterligare instrument för att bli effektiva även för höginkomstländer. 

För att mildra de sociala konsekvenserna för låginkomsttagare så föreslås en social klimatfond. Enligt skuggrapportör Erik Bergkvist (S) ska fonden innefatta närmare två miljarder euro, pengar som han gärna ser kommer från intäkterna av den nya utsläppshandeln. Bergkvist menar att det viktigaste med förslaget är att det får en verklig effekt för fattigare hushåll och att fonden varken når för få eller för många.   

– ​​Det enda jag kan säga som tidigare ekonom är att det inte blir lätt. Djävulen bor ju alltid i detaljerna, säger Erik Bergkvist.       

Malin Björk (V) och Tomas Tobé (M) är skuggrapportörer och Karin Karlsbro (L) är rapportör för att införa en koldioxidskatt för import av vissa produkter till  EU. Skatten ska enligt Björk bland annat gälla produkter som cement, energi och stål. Men enligt henne borde den också inkludera textil och djurfoder. 

Det är också viktigt för Björk att pengarna som den föreslagna nya skatten genererar helst går till medlemsländerna och att de tvingas använda summan till klimatomställningen.  

– Vi motsätter oss att man bara ska se det här som en kassako för EU-budgeten. Det här ska öronmärkas för insatser för klimatomställningen. Helst skulle vi i Vänsterpartiet se att det går till medlemsländer som vet vad som krävs och vad som behöver göras, säger Malin Björk.

En stor insats för att nå klimatmålet på 55 procents utsläppsminskning kommer göras genom medlemsländernas nationella utsläppsmål för områden som står utanför utsläppshandeln. Förslaget om hur de målen ska se ut är Jessica Polfjärd (M) rapportör för, Pär Holmgren (MP) är skuggrapportör.  

De enskilda målen kan se väldigt olika ut eftersom medlemsländerna har kommit olika långt i klimatomställningen. Enligt Polfjärd är det därför viktigt att varje land bidrar utifrån egen förmåga men att man samtidigt sätter press på de länder som inte har bidragit lika mycket tidigare. 

– Det kommer bli svårt men jag tror inte att det är omöjligt. Det finns länder som vill säga att “det här blir svårt för oss att nå” och då tycker vi fortfarande att det är mest rättvist om alla bidrar, säger Jessica Polfjärd.  

Sara Skyttedal valde att inte medverka i artikeln.

Europaparlamentariker

Rapportör/skuggrapportör

Lagförslag

Jessica Polfjärd (M)

Rapportör i huvudutskott 

Ländernas minskningsmål av utsläpp

Pär Holmgren (MP)

Skuggrapportör i yttrandeutskott 

Ländernas minskningsmål av utsläpp

Malin Björk (V)

Skuggrapportör i yttrandeutskott 

Koldioxidskatt på import av vissa produkter till EU

Karin Karlsbro (L)

Rapportör i yttrandeutskott 

Koldioxidskatt på import av vissa produkter till EU

Tomas Tobé (M) Skuggrapportör i yttrandeutskott Koldioxidskatt på import av vissa produkter till EU

Jakop Dalunde (MP)

Skuggrapportör, delat ansvar i yttrandeutskott

Infrastruktur för laddstolpar

Jakop Dalunde (MP)

Skuggrapportör, delat ansvar i yttrandeutskott 

Koldioxidutsläppskrav för personbilar

Jakop Dalunde (MP)

Skuggrapportör i yttrandeutskott

Utvidgning av utsläppshandeln 

Emma Wiesner (C)

Skuggrapportör i huvudutskott

Utvidgning av utsläppshandeln 

Jytte Guteland (S)

Skuggrapportör i huvudutskott

Utvidgning av utsläppshandeln 

Sara Skyttedal (KD)

Skuggrapportör i yttrandeutskott

Utvidgning av utsläppshandeln 

Erik Bergkvist (S)

Skuggrapportör i yttrandeutskott

Den sociala klimatfonden