El- och gaspriser har den senaste tiden ökat i de flesta EU-länder. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ökande energipriser till debatt i EU-parlamentet

Ökande energipriser i Europa väcker viss oro för att EU:s tuffare klimatplaner riskerar att vattnas ur under protester i medlemsländerna. Men bland flera svenska EU-parlamentariker är den farhågan dämpad.

På onsdag i nästa veckas plenarsession i Strasbourg ska EU-parlamentarikerna debattera de stigande energipriserna runt om i medlemsländerna och vad unionen kan göra åt utvecklingen.

I vissa medlemsländer har EU:s handel med utsläppsrätter, där företag måste betala pengar för att släppa ut koldioxid, fått kritik för att de ska ha orsakat prisökningarna. Det argumentet köper inte Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde.

– Det finns en ganska problematisk debatt där man skyller de ökade energipriserna på det ökade priset i utsläppshandeln, sade Dalunde under en digital pressträff på fredagen.

Han pekade på uppgifter som gör gällande att det ökade priset på EU:s utsläppsrätter har påverkat de höjda energipriserna med en femtedel. Övriga fyra femtedelar av prishöjningen förklaras av bland annat en ökad efterfrågan på naturgas i Asien.

På grund av den debatten finns en oro för att EU:s pågående arbete med att uppdatera handeln med utsläppsrätter som ska göra det ännu dyrare att släppa ut koldioxid och omfatta fler sektorer än i dag skulle möta på större motstånd och därmed vattnas ur.

Annons

– Det är en väldigt olycklig tajming att det är en brinnande energiprisdiskussion nu när vi fått kommissionens förslag för att höja klimatambitionen. Jag är djupt oroad, sade Emma Wiesner, EU-parlamentariker för Centerpartiet.

Andra parlamentsledamöter är dock mindre oroliga för att EU:s nya klimatpolitik skulle urvattnas på grund av de höjda energipriserna.

– Denna debatt till trots så kommer vi lyckas med en relativt sett ambitiös reform men det kommer att bli svårare än det annars hade blivit, sade Jakop Dalunde.

– Jag är inte jätteorolig. Vägen framåt är inte att backa bandet, sade Socialdemokraternas Jytte Guteland som fick medhåll av Kristdemokraternas Sara Skyttedal.

– Jag är inte särskilt orolig för det, sade Skyttedal.

I onsdagens debatt deltar även representanter för kommissionen och medlemsländerna.