Debatt om EU:s framtid mellan Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S) i mitten och Ungerns juste- och EU-minister Judit Varga.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Media syndabock när ungersk minister besökte Sverige

Det är medias fel att det finns en negativ bild av Ungern. Ungern är i själva verket “ett väldigt tolerant land”. Det var den ungerska justitie- och EU-ministern ​​Judit Vargas budskap till Sverige på måndagen.

Ungerns justitie- och EU-minister ​​högerpopulisten Judit Varga och EU-minister socialdemokraten Hans Dahlgren höll på måndagen en offentlig debatt i Stockholm om EU:s framtid. Den ungerska ministern gav sin vision om ett EU där medlemsländernas ledare styr unionen med vetorätt och där Europaparlamentet, EU-kommissionen, civilsamhällets och NGO:s inflytande över europeisk politik är bruten. 

– EU-kommissionen ska inte ha en egen agenda utan implementera det som EU:s ledare enigt beslutar, sade ​​Judit Vargas. 

På en improviserad pressträff efter debatten gav den ungerske ministern sitt stöd till den polska konstitutionsdomstolens beslut tidigare i månaden att Polen inte behöver följa vissa EU-domar, ett beslut som hon menar var helt i linje med EU-rätten och respekten för delad juridisk kompetens.

– Jag tror att problemet med konstitutiondomstolens dom är tolkningen i media och politiska uttalanden. Hela frågan är starkt politiserad, sade  ​​Judit Varga och betonade att internationell press överdriver.  

Men för EU-kommissionen, vars uppgift är att vaka över att EU:s fördrag följs till punkt och pricka, är EU-domar något som alla medlemsländer måste följa.

Annons

–  Alla domar från EU-domstolen är bindande för alla myndigheter i medlemsstaterna, inklusive nationella domstolar, sade kommissionsordförande Ursula von der Leyen dagen efter det polska domstolsbeskedet. 

Även frågan om huruvida HBTQ-personers frihet är hotad i Ungern på grund av olika nya ungerska lagar, den senaste förbjuder innehåll som främjar homosexualitet för personer under 18 år och som kritiseras av många EU-länder hade en mediaförklaring enligt Vargas.

–  Allt överdrivet [ståhej] runt denna lag är skapad av vänsterliberal media, sade ​​Judit Varga och förtydligade att “Ungern är ett väldigt tolerant land som tillhandahåller riktiga mänskliga rättigheter och ickediskriminering till alla individer”. 

På Europaportalens fråga om Ungern fortfarande var en EU-medlem om tio år blev svaret att “om den Europeiska unionen finns kvar om tio år kommer Ungern hålla den sista biten av muren”.

– Vi är helt hängivna till den Europeiska Unionen och försvarar dess gränser och hela kontinenten. Men bara för att vi är kritiska till den dominerande ideologin i EU betyder det inte att vår minoritetsuppfattning inte ska respekteras [eller att den] är illegitim eller antieuropeisk, sade justitie- och EU-minister ​​Judit Varga. Som exempel sade hon att det ungerska folket numera är ännu mer EU-entusiastiskt än den var för elva år sedan då hennes regering tillträdde.

Förnekar rättsstatsproblem
Flera erkända internationella index som mäter länders rättsstatlighet och graden av pressfrihet, frihet, korruption och demokrati pekar alla åt samma håll: att situationen i Ungern tydligt har försämrats sedan premiärminister Viktor Orbans så kallade illiberala regering tillträdde 2010. Men det var inget som ​​Judit Varga ville medge, tvärtom. “Det är inte sant ”.

–  Bara för att stora tidningar som The Guardian och Le Monde skriver varje dag att det finns ett rättsstatsproblem i Ungern blir det inte ett faktum. Det är en uppfattning i media. Det är väldigt förödande det media gör mot mitt land och för hela samarbetet mellan medlemsländerna för det skapar avstånd mellan oss, sade ​​Judit Varga.