EU:s energikommissionär Kadri Simson

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen: Flera sätt att hantera höga energipriser

EU-kommissionen pekar på redan existerande åtgärder som EU-länderna kan vidta för att hantera de stigande energipriserna. På sikt ser kommissionen grön energi som den bästa lösningen mot framtida prischocker.

– Överallt frågar sig folk: Kan jag betala min nästa räkning? Hur länge kommer den att pågå? Vad kan man göra? Deras oro är förståelig och berättigad: vintern är på väg och för många är elräkningarna större än på tio år, sade EU:s energikommissionär Kadri Simson på onsdagen.

Flera EU-länder och EU-parlamentet har bett kommissionen se över vad man kan göra för att lindra konsekvenserna av de höga energipriserna. 

Simson, en estnisk liberal, delar upp möjliga åtgärder i två delar. Dels vad som kan göras på kort sikt. Här är det i princip upp till de enskilda medlemsländerna att hantera frågan och kommissionären pekar på redan existerande möjligheter till detta som  akut inkomststöd till hushåll, införa uppskov för energiräkningar, statligt stöd till företag och skattesänkningar. Hon föreslår att medlemsländerna använder de stigande inkomsterna från EU:s handel med utsläppsrätter som finansiering av detta. 

Långsiktiga lösningar

På längre sikt ser kommissionen omställning till ren energi som ”den bästa försäkringen” mot framtida prischocker.

– Den enda långsiktiga åtgärden mot efterfrågechocker och instabila priser är en övergång till ett grönt och effektivare energisystem som huvudsakligen bygger på lokala energikällor, sade Simson.

Kommissionen kommer även att undersöka möjligheten med gemensam lagring av gas och att göra frivilliga gemensamma uppköp av gas på samma sätt som man gör när det gäller covid19-vaccin för att pressa ned priserna.

Fråga för EU-toppmöte

Under nästa veckas EU-toppmöte i Bryssel väntas medlemsländernas stats- och regeringschefer fortsätta diskussionen om energipriserna. Regeringens ståndpunkt i frågan är att eventuella EU-åtgärder på området ska göras ”inom ramen för befintliga regelverk” och inte inskränker på medlemsländernas befogenheter.