Kommissionen har meddelat att man undersöker en rad "allvarliga fall" där den nya rättsstatsmekanismen kan komma att användas. Arkivbild.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Utskott ger klartecken: Ta kommissionen till EU-domstolen

EU-kommissionen får fram till den 2 november på sig att inleda rättsliga processer mot medlemsländer som underminerar rättsstatens principer. Annars väntar EU-domstolen.

Vid årsskiftet började formellt den nya rättsliga mekanismen som villkorar EU-stöd med att medlemsländerna följer rättsstatens principer att gälla. Syftet  är att skydda EU:s budget och bidrag från att missbrukas.

Men kommissionen har dock ännu inte använt den vilket irriterar EU-parlamentet. I flera resolutioner har parlamentarikerna hotat att dra kommissionen inför EU-domstolen för den ”underlåter att vidta åtgärder” som det heter i artikel 265 i EU-fördraget.

Annons

I går torsdag röstade så EU-parlamentets rättsliga utskott i en hemlig omröstning med siffrorna 13 för, 3 emot och 6 som avstod, för att församlingens talman David Sassoli ska ta kommissionen inför EU-domstolen.

– Den nuvarande polska rättsstatskrisen visar mycket väl varför kommissionen måste visa sitt otvetydiga engagemang för de europeiska värdena. Varje fördröjning eller tvekan från kommissionens sida i frågor som rör rättsstatsprincipen är livsfarlig för den europeiska demokratin och för EU självt, sade Sergey Lagodinsky, en tysk miljöpartistisk EU-parlamentariker som sitter i det ansvariga utskottet, i en kommentar.

Kommissionen har fram till den 2 november på sig att ta mekanismen i bruk – annars väntar, EU-domstolen, enligt Politico som läst den hemliga utskottstexten.

Enligt tidigare medieuppgifter planerar kommissionen att utlösa mekanismen under oktober.