Polens premiärminister Mateusz Morawiecki och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-pengar till Polen villkoras med upphävda domstolsreformer

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen klargör för första gången vad Polen måste göra för att få tillgång till miljardstöd ur unionens coronafond.

För att få pengar ur EU:s stora coronaåterhämtningsfond måste medlemsländerna presentera en plan för vad man vill göra med stödet. Den planen måste godkännas av EU-kommissionen. I Polens fall har kommissionen hållit inne med sitt godkännande med hänvisning till den bristande rättsstatligheten i landet men utan att vara mer konkret.

I går torsdag formulerade dock EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de villkor som måste uppfyllas för att man ska godkänna planen.

– Vi vill föra in i [Polens återhämtningsplan] ett tydligt åtagande att avveckla den disciplinära kammaren, att avsluta eller förändra de disciplinära bestämmelserna och inleda en process att återinsätta domarna, sade von der Leyen.

I fokus står den disciplinära kammare och den så kallade munkavlelagen som den nationalkonservativa regeringen låtit inrätta i Högsta domstolen. Kammaren har rätt att häva immuniteten för domare, reglera arbetsrätt, social trygghet och pension för domare i högsta domstolen. Regeringen kan indirekt tvinga bort misshagliga domare, något som skett vid ett flertal tillfällen.

– Jag hoppas att vi kommer att nå en överenskommelse, men reformen är en nödvändig förutsättning, sade kommissionsordföranden.

För Polen handlar det totalt om 36 miljarder euro ur coronafonden.

Tidigare i veckan dömde EU-domstolen att Polen dagligen ska böta en miljon euro så länge den disciplinära kamaren fortsätter verka.