Polska författningsdomstolen i Warszawa. Arkivbild.

Bild: Jurij

Hoppa till artikelns andra spalt.

SD går emot kritik av polsk domstol

EU-parlamentet fördömer den polska författningsdomstolens beslut att höja polsk lag över EU-lag och menar att den omvandlats till ett redskap för politiker. Alla svenska EU-parlamentariker förutom Sverigedemokraterna står bakom kritiken.

EU-parlamentet röstade på torsdagen för en resolution där man kritiserar den polska författningsdomstolens dom för två veckor sedan som slog fast att landet inte behöver följa EU-rätten på vissa områden som hur domstolsväsendet ska se ut. Ledamöterna menar att författningsdomstolen inte heller är legitim eftersom den ”saknar rättslig giltighet och oavhängighet”.

”Europaparlamentet beklagar djupt beslutet av den illegitima ’författningsdomstolen’ [och] ser det som ett angrepp på den europeiska värde- och rättsgemenskapen i stort som undergräver EU-rättens företräde”, heter det i resolutionen.

Vidare pekar man på att den polska författningen har en artikel som säger att ratificerade internationella avtal har företräde framför polska i händelse av en konflikt.

Resolutionen uppmanar kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot Polen, utlösa unionens villkorsmekanism som kan stoppa EU-bidrag till medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer och dessutom att kommissionen inte ska godkänna Polens plan för hur landet ska använda EU-pengar från coronaåterhämtningsfonden.

Annons

Av de närvarande svenska parlamentarikerna röstade bara Sverigedemokraternas mot. Sverigedemokraterna sitter i samma partigrupp i EU-parlamentet som det polska regeringspartiet Lag och rättvisa.

EU-parlamentariker Charlie Weimers (SD) motiverar nej-rösten med att han anser att man inte ska kunna använda indragna EU-pengar som påtryckning på medlemsländer.

– Vi röstade emot denna resolution eftersom det federalistiskt dominerade Europaparlamentet vill använda EU-budgeten för att tvinga medlemsstaterna till lydnad och utvidga EU-lagstiftningens företräde gentemot nationella konstitutioner. Resolutionen är ytterligare ett steg på vägen mot ett Europas förenta stater, säger Weimers i ett uttalande till Europaportalen.

Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro kritiserar Sverigedemokraternas beslut.

– Sverigedemokraterna bekänner färg i hur de faktiskt ser på utvecklingen i Polen. Lundgren, Stegrud och Weimers är tydliga med att de inte ser något problem med att demokrati nedmonteras och rättigheter kränks. Det är tyvärr inte förvånande för ett parti som är en del av samma rörelse som det styrande partiet i Polen, säger Karlsbro i ett mejl.