EU-minister Hans Dahlgren och Polens statssekreterare med ansvar för EU-frågor Konrad Szymański vid ett tidigare möte i EU:s ministerråd. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-minister Dahlgren i Polen: oroad för utvecklingen

Efter ett möte med sin polske motsvarighet är EU-minister Hans Dahlgren inte mindre bekymrad över att landets författningsdomstol anser att man kan strunta i EU:s grundläggande regelverk. – Det är oroande att man så tydligt nu säger att när det gäller domstolsväsendet så ska man inte lyssna på EU-domstolen, säger Dahlgren.

I förra veckan meddelade Polens författningsdomstol att landets lagar har företräde framför EU-rätten och inte behöver följa EU-domstolens domar, något som går helt emot rättsordningen i unionen. Författningsdomstolen kritiseras för att vara en förlängd arm av den polska regeringen. Beskedet har stärkt farhågan om att Polen är på väg att lämna EU.

I går måndag träffade Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S) sin polske motsvarighet, statssekreterare Konrad Szymański, i Warszawa. Statssekreteraren försökte enligt Dahlgren tona ned författningsdomstolens besked genom att säga att det bara är när de gäller själva domstolssystemets uppbyggnad som landet inte behöver följa EU-rätten.

– Det är illa nog. Just själva domstolssystemet är ju kärnan i rättsstaten. Det är oroande att man så tydligt nu säger att när det gäller domstolsväsendet så ska man inte lyssna på EU-domstolen utan då är det beslutsfattarna i Polen som har sista ordet, sade Dahlgren till Europaportalen efter mötet.

Dahlgren menar att frågan är av central betydelser för alla EU-länder och det inte bara av ”ideologiska skäl” att man följer EU:s grundläggande regler.

– Det har en praktisk betydelse, till exempel vår inre marknad. Att man kan lita på att det finns oberoende domstolar i varje medlemsstat som kan döma i tvister och som man kan lita på, sade Dahlgren.

En annan aspekt är den europeiska arresteringsordern där ett EU-land kan begära en brottsmisstänkt medborgare utlämnad. Hittills har domstolar i EU-länder som Irland och Nederländerna vägrat lämna ut polska brottsmisstänkta medborgare till Polen med hänvisning till att de riskerar att inte få en rättvis rättegång då domstolsväsendet inte är oberoende från politisk påverkan.

Tror på publicering

För att författningsdomstolens framställning ska börja gälla måste det publiceras i Polens officiella tidning, något som görs av regeringen. Efter förra veckans besked har det spekulerats i att regeringen kunde tänkas vänta med ett sådant beslut. Den signalen fick dock inte Dahlgren av statssekreterare Szymański.

– Det tror jag vi utgick ifrån båda två att det skulle komma att publiceras, sade Dahlgren.

Inväntar EU-kommissionens agerande

EU-kommissionen har sedan tidigare inlett en rad rättsliga processer mot Polen för regeringens pågående underminering av domstolars och domares oberoende ställning. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har meddelat att man ”kommer att använda alla befogenheter som vi har enligt fördragen” för att se till att Polen följer EU-fördragen.

EU-kommissionen håller sedan tidigare inne med sitt godkännande av Polens plan för hur man ska använda sina pengar ur unionens coronaåterhämtningsfond. Det handlar om motsvarande 365 miljarder kronor. 

Samtidigt utreder kommissionen möjligheten att stoppa andra EU-bidrag till Polen för att landet underminerar rättsstatens principer som bland annat omfattar domstolsväsendets oberoende från politisk inblandning.

I nästa vecka äger EU:s hösttoppmöte rum i Bryssel. Enligt EU-minister Hans Dahlgren väntas frågan inte tas upp där. Medlemsländernas EU-ministrar kan dock komma att diskutera utvecklingen i Polen senare i höst. Hittills har de samtalen inte haft framgång i att ändra den polska regeringens åsikt.