Bild: Monica Kleja

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskarnas EU-prio: Kampen mot organiserad brottslighet

En majoritet svenskarna vill att EU-parlamentet prioriterar kampen mot terrorism och organiserad brottslighet. Vidare vill man att EU inte ska betala ut pengar till medlemsländer som inte respekterar rättsstatsprincipen. Det visar en undersökning på fredagen.

Inför att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på onsdag ska hålla sitt årliga linjetal i Europaparlamentet om läget i unionen och vilka frågor hon vill prioritera har parlamentet presenterat en undersökning om vad medborgarna tycker.

Högst upp på EU-medborgarnas prioriteringslista står kampen mot klimatförändringarna följt av fattigdomsbekämpning och på delad tredje plats finns kampen mot terrorism och organiserad brottslighet samt ekonomi och nya jobb. 

På landsnivå skiljer sig medborgarnas rangordning av de viktigaste frågor beroende på den nationella situationen eller debatten. För svensk del betyder det att frågor kring terrorism och organiserad brottslighet, som även toppade förra året, är högsta prioritet medan klimatfrågan kommer som tvåa. 

Svenskarnas fem mest prioriterade frågor för Europaparlamentet 2021

Annons

Prioriterad fråga

Andel svenskar

Andel EU-medborgare

Kampen mot terrorism och organiserad brottslighet

51 procent

31 procent

Klimatförändringarna

47  

43  

Migration och asyl

34  

27  

Mänskliga rättigheter i EU och världen

28  

24

Fattigdomsbekämpning

27

32

Källa: Eurobarometern 10 september 2021.

En annan fråga i undersökningen var huruvida utvecklingen gick åt rätt håll eller inte. En tydlig majoritet av svenskarna, 55 procent, svarade att utvecklingen i Sverige gick åt fel håll medan endast en minoritet på 15 procent av svenskarna svarade att utvecklingen för dem personligen gick åt fel håll.  

När det gäller bilden av EU svarade 44 procent av svenskarna att de var ganska eller mycket positiva medan 21 procent var ganska negativ eller mycket negativa. 

Svenskarna mycket bestämda om rättsstatsprincipen och EU-pengar

En tredje fråga i undersökningen gällde kopplingen mellan utbetalningen av EU-pengar och kravet på att landet i fråga följer rättsstatsprincipen och demokratiska värderingar. Här höll 57 procent av svenskar helt med att EU-pengar endast ska betalas ut till de länder som följer rättsstatsprincipen. Vilket är de näst tydligaste stödet för frågan i något EU-land. I genomsnitt sade 44 procent av EU-medborgarna att de helt höll med om att EU-bidrag bara ska utbetalas till de medlemsländer som respekterar rättsstatsprincipen och de demokratiska värdena.