Inför omröstningen i Europaparlamentets ekonomi- och miljöutskott måndag den 27 september 2021.

Bild: Edith Lindvall

Hoppa till artikelns andra spalt.

Misslyckat försök att stoppa taxonomin

På måndagen röstade två parlamentsutskott med stor majoritet nej till att stoppa delar av EU-kommissionens omtalade taxonomi.

– Jag är djupt besviken, säger Europaparlamentariker Jessica Polfjärd.

Omröstningen om att avvisa en del av taxonomin blev ett bakslag för Europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M) och Emma Wiesner (C).     

– Jag är såklart djupt besviken. Vi har varit tydliga från början: kommissionens förslag kommer slå mot det svenska klimatarbetet, vår energiförsörjning, och vår konkurrenskraft. Vi hade hoppats att det är värden som alla svenska politiker vill försvara, säger Jessica Polfjärd efter att ha förlorat omröstningen med röstsiffrorna 34 mot 92.

Jessica Polfjärd och Emma Wiesner som tog fram förslaget var de enda svenska Europaparlamentarikerna som röstade för det. Förslaget fick inte heller bifall från Polfjärds och Wiesners egna partigrupper PPE och Renew, utan det största stödet kom istället från parlamentets högerpopulistiska och nationalistiska grupper ID och ECR.    

Om förslaget hade röstats igenom av ekonomi- och miljöutskotten hade det inneburit att EU-kommissionen skulle behöva skriva ett nya regler om vilka företag som kan anses vara hållbara och därmed relevanta för gröna investeringar, någonting som Europaportalen rapporterat om tidigare.

Annons

Socialdemokraten Jytte Guteland är inte överraskad över resultatet trots att hon själv är delvis kritisk till taxonomin.

– Det finns delar jag är kritisk till, men för att den gröna omställningen ska vara möjlig behövs det ett system för att klassificera hållbara investeringar för att få finansiering till alla de avgörande initiativ vi behöver göra. Därför är förordningen som sådan nödvändig, säger Jytte Guteland. 

Malin Björk (V) röstade också nej i gårdagens omröstning och är glad över att majoriteten gjorde detsamma. Men instämmer om att taxonomin har sina brister.  

– De nuvarande definitionerna av hållbara investeringar i taxonomin är långt ifrån perfekta, men de är ändå ett viktigt steg i rätt riktning för att EU ska kunna ställa om sin ekonomi. Nu gäller det att snabbt få resten av taxonomin på plats. Vi har ingen tid att förlora när det gäller planetens överlevnad, säger Malin Björk.

För att kunna ta vidare förslaget till en stor omröstning i Europaparlamentet behövs stöd från minst 36 ledamöter, någonting som Polfjärd och Wiesner överväger. 

– Vi kommer analysera frågan och se ifall det finns ett tillräckligt brett stöd för att ta frågan till plenum. I rådet har också regeringen möjlighet att sänka taxonomin, vilket vi i C anser att man bör göra, säger Emma Wiesner.