Didier Reynders, en belgisk liberal, är EU:s justitiekommissionär. Arkivbild,

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionär: Inga EU-pengar till Polen utan domstolsreform

Polen riskerar att gå miste om hundratals miljarder kronor i återhämtningsstöd om man inte följer EU-rätten, varnar justitiekommissionär Didier Reynders.

För att få pengar från EU:s stora återhämtningsfond efter coronakrisen måste medlemsländerna noga ange vad man vill spendera dem på. Planen måste godkännas av kommissionen och övriga medlemsländer.  Men när det gäller Polen har kommissionen hittills avvaktat sitt utlåtande med anledning till det allt försämrade läget för domstolars och domares oberoende i landet.

EU:s justitiekommissionär Didier Reynders säger nu att Polen inte kommer att få några pengar från coronafonden – för landet handlar det om motsvarande 365 miljarder kronor – om man inte först visar att man kommer att följa en tidigare dom från EU-domstolen.

– Jag måste säga att vi har avslutat den så kallade dialogen om detta med Polen. Vi har försökt föra en äkta dialog med brev och dokument och sedan [agerat] inför domstolen. Polen har inte för avsikt att följa EU-domstolens domar fullt ut, så nästa steg är ekonomiskt, sade Didier Reynders till Financial Times.

Konkret handlar frågan om en relativt nyinrättad disciplinnämnd i Polens Högsta domstol som enligt EU-domstolen inte är oberoende från politiskt inflytande. Nämnden kan bland annat häva immuniteten för domare, reglera arbetsrätt, social trygghet och pension för domare i högsta domstolen. Regeringen kan indirekt tvinga bort misshagliga domare, något som skett vid ett flertal tillfällen.

Tidigare i veckan bad EU-kommissionen EU-domstolen att utdöma dagliga böter för Polen om man inte rättar sig efter domen. Enligt Reynders kan det handla om ett bötesbelopp på upp till en miljon euro om dagen.