EU-kommissionens vice-ordförande Věra Jourová vill stärka journalisters säkerhet i EU

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Journalister måste skyddas uppmanar EU

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att trygga utsatta journalisters personliga säkerhet. – Många journalister gör stora uppoffringar, de kämpar för demokratin och för samhället. Det är dags för demokratin och samhället att kämpa för dem, säger kommissionär Věra Jourová.

Under torsdagen presenterade EU-kommissionens vice-ordförande Věra Jourová en rekommendation till medlemsländerna om att stärka journalisters säkerhet. Enligt kommissionen blev över 900 journalister och andra mediearbetare på olika sätt attackerade i EU förra året.   

Det är första gången som EU ger så konkreta förslag till åtgärder för medlemsstaterna. Bland annat rekommenderas telefonstöd, juridisk rådgivning, psykologiskt stöd och skydd för journalister under hot. Det finns ett speciellt fokus på kvinnliga journalister och journalister som ingår i minoritetsgrupper i rekommendationen. Myndigheter uppmanas också att ta hjälp av Europol och Eurojust när brott mot journalister begås. 

– Uppmaningarna till medlemsländerna är tydliga: Europa ska vara en säker plats för journalister. Nästa steg är bindande lagstiftning. Försvarar vi mediefriheten, försvarar vi demokratin, säger Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP) till Europaportalen.   

Annons

Eftersom en rekommendation från EU inte är lagligt bindande är Věra Jourová orolig över att kraven inte kommer tas på tillräckligt stort allvar i de länder där det behövs som mest. Men en uppföljning av utvecklingen kommer göras efter 18 månader lovade kommissionären. 

Enligt Věra Jourová är detta bara ett första steg för ökat engagemang i frågan. Ett nytt lagstiftningsförslag är i görningen för att stödja oberoende media. Dessutom arbetar EU på ett nytt initiativ, anti-SLAPP, för att skydda journalister mot rättegångar och juridiska stämningar som är menade att tysta dem. 

Europaparlamentariker Karin Karlsbro (L) betonar att lagstiftning krävs.

– Jag förväntar mig skarpa EU-förslag mot exempelvis SLAPP-processer mot journalister, säger Karin Karlsbro.