Annons

Eva Lindström är Sveriges ledamot av EU:s revisionsrätt och är huvudansvarig för rapporten. Arkivbild.

Bild: Geza Novak

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-revisorer: Måste bli enklare att satsa grönt

EU måste göra det lättare att finansiera miljövänliga aktiviteter och mindre lönsamt att investera i nedsmutsande verksamheter som gasledningar. – Det är rimligt att förvänta sig att EU agerar förebild och inte subventionerar saker som är skadliga för miljön, säger EU-revisorn Eva Lindström som granskat regelverken för hållbara investeringar.

I EU-länderna skulle det enligt expertuppskattningar behöva investeras motsvarande tio biljoner kronor om året i gröna teknologier för att unionen ska klara sitt mål om att bli klimatneutralt till 2050. En ansenlig del av de pengarna måste komma från privata investerare. EU har en rad riktlinjer och verktyg för att locka privata investerare att finansiera hållbara och klimatvänliga projekt och aktiviteter.

Europeiska revisionsrätten har i en färsk rapport granskat hur väl EU:s olika regelverk fungerar för att lyckas locka tillräckligt mycket privata pengar till klimatomställningen.

– Ohållbara aktiviteter är fortfarande alltför lönsamma. För att leda om privat och offentlig finansiering till hållbara investeringar så krävs mer förenliga EU-åtgärder, sade revisionsrättens svenska ledamot Eva Lindström som lett granskningen under en presskonferens.

Lindström uppmanar kommissionen att bland annat se till att priset på utsläpp av växthusgaser bättre återspeglas i deras negativa påverkan på klimatet. Hon vill även se en mer konsekvent tillämpning, i de olika regelverken, av principen om att inte vålla skada. Revisionsrätten pekar bland annat på att EU-pengar gått till investeringar i gasledningar.

Annons

– Det är rimligt att förvänta sig att EU agerar förebild och inte subventionerar saker som är skadliga för miljön, sade Lindström.

Inte minst måste det dessutom bli tydligare och mer konsekvent vad som ska räknas som en hållbar investering. Detta ska EU:s så kallade taxonomi reda ut men frågan sitter fast i den politiska processen efter kritik från en rad EU-länder, däribland Sverige, om vilka områden som ska ses som hållbara.

– Det saknas i dag tydlighet i behoven av hållbara investeringar och tillgängliga projekt, sade Eva Lindström.

Den så kallade Junckerfonden som administreras av Europeiska investeringsbanken, EIB, får kritik för dess gröna investeringar inte görs där de behövs som mest.

– Av investeringsprojekten i klimatåtgärder genomfördes få i Central- och östeuropa där experter ser de största behoven, sade Lindström.

Europeiska revisionsrättens rekommendationer följs i de flesta fall av EU-kommissionen.