Annons

Brunkolsgruvan Turów ligger vid treriksgränsen mellan Polen, Tjeckien och Tyskland.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-böter för polsk vägran att stänga kolgruva

På Tjeckiens begäran ger EU-domstolen Polen en halv miljon euro i böter om dagen för att landet inte stängt en miljöfarlig kolgruva. Regeringen i Warszawa vägrar dock göra detta.

I början av året stämde Tjeckien Polen vid EU-domstolen på grund av att den polska regeringen förlängt tillståndet för brunkolsgruvan Turów som ligger vid treriksgränsen mellan Polen, Tjeckien och Tyskland. Tjeckien menade att detta kommer att få en negativ inverkan på bland annat grundvattnet och luften i regionen.

EU-domstolen gick därefter i en interimsdom på Tjeckiens linje och ålade Polen att stoppa verksamheten tills en slutlig dom fälls. Detta har dock inte skett och Tjeckien bad då EU-domstolen utdöma böter till Polen.

I går måndag meddelade EU-domstolen att Polen måste böta en halv miljon euro, motsvarande fem miljoner kronor, dagligen till dess landet följer EU-domen och stoppar verksamheten.

Annons

”[Böter] förefaller nödvändigt för att stärka genomslagskraften i interimsbeslutet […] och för att avskräcka [ Polen] från att dröja med att anpassa sitt agerande till detta beslut”, heter det i ett uttalande från EU-domstolen.

Vägrar stänga

”Den polska regeringen kommer inte stänga Turów-gruvan”, heter det i ett uttalande från den polska regeringen som kallar bötessumman ”oproportionerlig”.

Den motiverar sin vägran med att en nedstängning skulle hota stabiliteten i landets elsystem och elsäkerheten. Kolkraftverket i Turów står för upp till sju procent av den inhemska energiproduktionen i Polen.

Böter som utdöms av EU-domstolen går till EU-budgeten.