Bedrägerier mot EU-budgeten sker både när olika typer av EU-stöd betalas ut och när EU tar in tullar på importerade varor. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Bedrägeribekämpare: Minskat fusk mot EU-budgeten

För femte året i rad minskar antalet misstänkta bedrägerier mot EU:s budget.

Under fjolåret rapporterades det in 1 056 så kallade bedrägliga oegentligheter till EU:s antibedrägerisbyrå Olaf, enligt en rapport publicerad på måndagen.

Sammanlagt berörs 371 miljoner euro i EU-budgeten av fusket. Det är en minskning med runt en femtedel jämfört med 2019 och femte året i rad som denna siffra minskar.

Bedrägerier mot EU-budgeten sker både på inkomstsidan och på utgiftssidan genom fusk med olika typer av EU-stöd. En del av inkomsterna till EU-budgeten kommer från de tullar som medlemsländerna lägger på importerade varor. En vanlig typ av bedrägeri är att sätta ett lägre värde på importvarorna och därmed minska tullsatsen.

Fördelat på medlemsländerna rapporterades flest misstänkta bedrägliga oegentligheter in i Rumänien följt av Belgien. I Rumänien sker bedrägerierna främst med EU-bidrag och i Belgien främst på inkomstsidan.