Liberalernas ledare Nyamko Sabuni vill att Sverige kallar till ett EU-toppmöte 2023 för att diskutera möjligheten att utesluta medlemsländer.

Bild: Magnus Fröderberg

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sabuni: Sverige bör kalla till EU-möte om uteslutning

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni vill att den regering som leder det svenska EU-ordförandeskapet om två år tar initiativ till ett EU-toppmöte som diskuterar möjligheter att utesluta länder som inte följer EU:s regler och värderingar, som Ungern och Polen. 

Liberalernas ledare Nyamko Sabuni oroar sig för utvecklingen i Polen och Ungern där demokratiska värderingar och rättsstatens principer håller på att nedmonteras samtidigt som EU-kommissionen saknar redskap för att mota utvecklingen. 

– Det är därför viktigt att Sverige som ordförandeland [i EU:s ministerråd 2023] tar initiativ till ett toppmöte där vi kan börja diskutera dels hur ett utträde ur EU ska gå till på mer ordnade sätt än brexit och dels hur mekanismer för uteslutning kan se ut, säger Nyamko Sabuni till Europaportalen.

I dag kan EU-länder välja att lämna EU, som Storbritannien har gjort. Men det finns ingen paragraf i fördraget som säger att EU-länder kan utesluta ett annat land ur EU. Detta skulle kräva en ändring av Lissabonfördraget något som i sin tur kräver enhällighet bland medlemsländerna. 

Hur realistiskt är det att de nuvarande regeringarna Ungern och Polen går med på en regeländring där de riskerar att förlorar miljardbidrag från EU och fritt tillträde till den inre marknad?  

– Jag ser att det är ett problem och det är därför jag vill att det svenska ordförandeskapet tar initiativ för att börja diskutera detta, vilket inte är något hinder. Jag är inte naiv som tror att vi få dessa mekanismer på plats 2023 men jag vill att vi ska påbörja diskussionen.

Det finns resonemang om att man skulle rubba den geopolitiska balansen i Europa till Rysslands fördel om Ungern utesluts ur EU, hur ser du på det?

– Det finns alltid risker. Jag önskar inte att varken Ungern eller Polen ska uteslutas. Men jag önskar att vi har verktyg så att de backar från sin repressiva politik och respekterar rättsstaten och grundläggande demokratiska värden, säger Nyamko Sabuni.