Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska statsskulden växte näst minst i EU

Bara i ett annat EU-land ökade statsskulden mindre än i Sverige under coronakrisen. 

Preliminära siffror för EU-ländernas statsskulder under första kvartalet i år presenterades i går torsdag av unionens statistikbyrå Eurostat. De visar på en tydlig ökning av skuldsättningen i EU jämfört med ett år tidigare i coronakrisens början då många länder tog stora lån för att bland annat ge stöd till drabbade brancher och sysselsatta som annars riskerade förlora sin anställning.

Under perioden ökade den samlade statsskulden i EU-länderna med närmare 14 procentenheter till 92,9 procent av den totala ekonomi uttryckt i BNP.

I Sverige var motsvarande ökning endast 4,6 procentenheter – efter Irland den näst minsta i EU.

Rekordstora statsskulder

EU-ländernas samlade statsskuld på 92,9 procent av BNP är den högsta uppmätta sedan början av 2000-talet då de första jämförbara uppgifterna finns tillgängliga. Den enskilt klart största statsskulden hade Grekland som var mer än dubbelt så stor som landets samlade ekonomi. Sverige, som hade en av de lägsta statsskulderna, noterade en nivå på drygt 40 procent.