EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni, en italiensk socialdemokrat. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ekonomikommissionär vill ha nya budgetregler

När coronakrisen ser ut att gå mot sitt slut vill EU:s ekonomikommissionär inte återgå till att bedöma medlemsländernas statsfinanser på samma sätt som förut.

EU:s ekonomikommissionär, den italienske socialdemokraten Paolo Gentiloni, efterlyser nya regler för hur medlemsländernas statsfinanser ska bedömas. I och med coronapandemin stoppades tillfälligt de gällande reglerna om en statsskuld på högst 60 procent och ett budgetunderskott på högst 3 procent. Reglerna har under många år brutits av de flesta medlemsländer.

– Vi kan inte återgå till det vanliga. Det behövs gemensamma regler som är kopplade till de ekonomiska utmaningar vi står inför. Annars är risken att EU-kommissionen tillbringar det kommande årtiondet med att hitta kreativa sätt att kringgå sina egna regler, vilket jag inte tror är den bästa lösningen vi kan få, sade Gentiloni till Financial Times.

Gentiloni vill se ett skifte mot ”enklare och märkbara” kriterier och öka incitamentet för offentliga investeringar.

Den tillfälliga lättnaden i budgetregelverket, som EU-kommissionen utgår ifrån när den varje år bedömer medlemsländernas statsbudgetar, löper ut i slutet av nästa år. 

I höst sker ett samråd där medlemsländer och andra har möjlighet att ge sin syn på EU:s budgetregelverk inom den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten.

Europaportalen har försökt nå finansminister Magdalena Andersson (S) för regeringens syn på eventuella nya budgetregler.