Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige alltjämt innovativast i EU

Sverige har utsetts till EU-landet med störst förmåga till innovation varje år sedan rankingen startade.

EU-kommissionen sammanställer varje år ett trettiota olika indikatorer som tillsammans ska visa hur bra medlemsländerna är på forskning och innovation. På årets ranking kommer Sverige etta före Finland, Danmark och Belgien. Tillsammans får de fyra högsta betyg och klassas som ”innovationsledande länder”.

Ända sedan indexet presenterades för första gången 2008 har Sverige innehaft topplaceringen. Finland har dock nästintill helt kommit ifatt det svenska försprånget, enligt rapporten.

Har stärkts över tid

EU-snittet för innovation har sedan 2014 stärkts i alla medlemsländer. I ett globalt perspektiv ligger dock EU efter Sydkorea, Kanada, Australien, USA och Japan.