Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Skogsbrukets framtid delar svenska EU-politiker

Miljöpartiet och Kristdemokraterna är oense om vem som ska bestämma över markanvändning när frågan om skydd av landområden för biologisk mångfald debatteras i Europaparlamentet. I höst väntas förslag på nya EU-lagar.

På tisdag ska Europaparlamentet ta ställning till en resolution om EU:s nya strategi för biologisk mångfald som miljöutskottet har föreslagit

Europaparlamentariker Pär Holmgren (MP) kallar resolutionen, för veckans viktigaste fråga och “ett försök att ta tydliga steg framåt”. Han menar dock att strategin blir en utmaning för det svenska skogsbruket.

– Vi ska givetvis ha ett skogsbruk men det kommer att kräva ganska stora omställningar både av klimatskäl men också för biologisk mångfald. Vi måste utveckla ekonomiska system för all de små och medelstora skogsägare som faktiskt vill ta hand om skogen på bästa möjliga sätt med väl fungerande ekosystem, säger Pär Holmgren som också menar att Sverige måste komma bort kalhyggesbruket och kraftig markbearbetning som frigör klimatgaser.

Annons

Kristdemokraterna är kritiska till upplägget som de menar går in på nationell beslutanderätt.

– Skogspolitiken är strikt medlemsländernas kompetens. [Förslaget till parlamentets uppfattning] har en mycket negativ syn på skogsbruk och ignorerar helt det skogsbruk som vi har i Sverige och det skulle undergräva svenska miljömål, säger David Lega (KD).

Europaparlamentets miljöutskott uttrycker i förslaget till resolution, som parlamentarikerna ska ta ställning till, bland annat ett starkt stöd för EU-kommissionens mål om skydd för minst 30 procent av EU:s havs- och landområden och strikt skydd för minst tio procent av EU:s havs- och landområden, däribland alla kvarvarande urskogar. Utskottet betonar också att dessa mål bör vara bindande och bör genomföras av medlemsstaterna på nationell nivå.

Europaparlamentets resolution är adresserad till EU-kommissionen och syftar till att redan nu påverka de lagförslag som de väntas lägga senare i år.