Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Miniundersökning: Svenska ministrar högst närvaro på EU-möten

Av de fyra kommande ordförandeländerna i EU har svenska regeringens ministrar högst närvaro i mötena med övriga medlemsländer.

Projektet České zájmy v EU (Tjeckiska intressen i EU) har låtit granskat de 97 formella ministerrådsmöten som ägde rum i fjol för att se hur ofta fyra länder företräds av sina ministrar. De fyra länderna är Slovenien, Frankrike, Tjeckien och Sverige som i den ordningen innehar det roterade ordförandeskapet.

Enligt undersökningen kommer Sveriges regering i topp med 83 ministrar på de 97 mötena. Därefter Slovenien med 66, Frankrike med 51 och Tjeckien med 40. Det är upp till länderna själva att välja vem man skickar till ett ministerrådsmöte men en minister väger i allmänhet politiskt tyngre än dess statssekreterare eller landets EU-ambassadör. 

Europaportalen genomför regelbundet egna granskningar av de svenska ministrarnas närvaro på ministerrådsmötena. Den senaste undersökningen för 2014-2018 finns här.