Hoppa till artikelns andra spalt.

Eurostat: Europeisk industri återhämtad

Den samlade industriproduktionen i EU har för första gången sedan coronakrisens början nått över nivån innan pandemin.

EU: statistikbyrå presenterade i dag måndag de senaste uppgifterna för industriproduktionen i medlemsländerna. Siffrorna, som avser april i år, visar att industriproduktionen för första gången nått över den nivå den befann sig på innan coronakrisens början i februari i fjol.

En majoritet av medlemsländerna, däribland Sverige, har återkommit till nivåerna innan pandemin, eller i vissa fall ännu högre.

I EU:s två största ekonomier – Tyskland och Frankrike – hade industriproduktionen i april dock ännu inte återhämtat sig.