Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-uppmaning om premiärministers avgång

EU-parlamentet kräver på nytt kraftfulla åtgärder för att lösa den intressekonflikt Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš befinner sig i. Hans privata företag får omfattande EU-stöd från en budget han som premiärminister själv har förhandlat fram.

I slutet av april publicerade EU-kommissionen sin stora granskning av den misstänkta intressekonflikten som den liberale tjeckiske premiärministern Andrej Babiš befinner sig i. Han är en av landets rikaste personer och står bakom företagsgruppen Agrofert fått en rad EU-stöd samtidigt som han är med och förhandlar om EU:s budget. 

I veckan röstade EU-parlamentet med siffrorna 505 för, 30 mot och 155 nedlagda röster för en  fjärde resolution där man bland annat är kritisk till att Babiš är med och förhandlar om EU:s budget samtidigt som hans företag får stora pengar från den budgeten.

”Europaparlamentet insisterar […] att premiärminister Andrej Babiš och medlemmarna i hans regering helt och hållet avstår från att delta i de av EU:s beslutsprocesser som direkt eller indirekt skulle kunna beröra Agrofert-gruppens intressen”, heter det.

Men samtidigt konstaterar parlamentet att det är “tveksamt om en sådan åtgärd på ett tillfredsställande sätt kan lösa intressekonflikten i praktiken” utan att det krävs att premiärministern avgår från sin post.  

”Ett tillbakadragande från det offentliga ämbetet utgör därför ett lämpligare medel för att fullt ut hantera intressekonflikten.”

Alla EU-pengar som betalats ut på felaktiga grunder bör återgäldas och inget nytt stöd ge så länge intressekonflikten fortgår.

Man kritiserar även den tjeckiska regeringens försök att legalisera premiärminister Andrej Babiš intressekonflikt genom en lag som introducerades i början av coronakrisen 2020.

Hot mot medier fördöms

Samtidigt varnar resolutionen för ”politiska påtryckningar mot oberoende medier och institutioner i Tjeckien” och premiärministerns ”kränkande kommentarer mot nyhetsorganisationer som rapporterar om hans intressekonflikt och företags verksamhet”.

Babiš hävdar sin oskuld i frågan.

Många liberaler avstod

Den tjeckiske premiärministerns parti ANO hör hemma i den liberala partigruppen RE i EU-parlamentet. Det är en grupp som är pådrivande i rättsstatsfrågor i länder som Ungern och Polen. En majoritet av dess ledamöter lade dock ned sina röster i omröstningen om resolutionen.

Alla närvarande svenska EU-parlamentariker röstade för resolutionen.

Kan bli pilotfall för ny åklagarmyndighet

Den tjeckiska åklagarmyndigheten beslutade tidigare i månaden att den misstänkta intressekonflikt som landets premiärminister Andrej Babiš utredas för ska skickas till den nyligen invigda Europeiska åklagarmyndigheten Eppo som undersöker fall av brott mot EU:s budget.