– Det finns inget mervärde i att vår bostadspolitik detaljregleras och tar en omväg via Bryssel, skriver Sara Skyttedal (KD).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Låt bostadspolitiken vara en nationell fråga i EU

Den kommande EU-konferensen om bostadspolitik visar att delar av EU-institutionerna just nu kraftsamlar för ett politiskt vägval där bostadsbyggande och boendekostnader förvandlas till EU-frågor. Vi Kristdemokrater kan inte acceptera en sådan riktning, skriver Sara Skyttedal (KD).

På måndag samlas representanter för EU:s institutioner och medlemsländer för en konferens på temat bostadspolitik och hemlöshet. Ett angeläget ämne, men knappast något som kräver gränsöverskridande åtgärder. Dessvärre är det uppenbart att delar av EU-institutionerna just nu kraftsamlar för ett politiskt vägval där bostadsbyggande och boendekostnader förvandlas till EU-frågor. Vi Kristdemokrater kan inte acceptera en sådan riktning. Det finns inget mervärde i att vår bostadspolitik detaljregleras och tar en omväg via Bryssel.
 
Redan i januari efterlyste Europaparlamentet i ett initiativbetänkande att EU ska medfinansiera hyresrätter samt investera i olika typer av subventionerade boendelösningar. Vid det sociala toppmötet i Porto i maj var Europaparlamentets inspel krav på bland annat EU-investeringar i bostäder för låg- och medelinkomsttagare.
 
EU-konferensen om bostadspolitik och hemlöshet, under värdskap av den portugisiska vänsterregeringen, utgör en viktig hållpunkt för de krafter som vill göra bostadspolitiken till en EU-angelägenhet. Från Europaparlamentet är önskemålet åter att EU ska börja finansiera flera sorters bostadsbyggande.
 
Längst hittills har ändå kommissionär Frans Timmermans gått, när han den 9 juni aviserade att kommissionen överväger en ny socialfond på EU-nivå för att kompensera hushåll för ökade boendekostnader. Timmermans ger få detaljer, men tanken på någon form av bostadsbidrag på EU-nivå har tidigare lyfts av det socialdemokratiska Europapartiet PES (som hade just Timmermans som ”spitzenkandidat” i EU-valrörelsen).
 
Den samlade bilden är tydlig: Starka krafter driver, med den sociala pelaren som argument, på för att bostadspolitiken i stort ska bli föremål för allt mer EU-reglering. Detta bör inte överraska. Även om Socialdemokraterna i det längsta har försökt förneka kopplingen mellan pelaren och ny överstatlig
EU-lagstiftning, konstaterade exempelvis statliga Boverket redan 2019 att den sociala pelaren ”kan ge mandat till framtida initiativ” på bostadsområdet.
 
Från Kristdemokraternas sida är vi tydliga: bostadsfrågorna är, och ska förbli, medlemsstaternas kompetens och ansvar. När vi påpekade det i EU-valrörelsen för drygt två år sedan avfärdades vårt budskap av liberaler och socialister som en kamp mot väderkvarnar. Att vi uttryckte oro för ökad EU-inblandning i just bostadsfrågor avfärdades exempelvis av Expressens ledarsida 2019 med att bostadspolitik på EU-nivå var något som ”ingen föreslagit”.
 
Att EU, med den mycket stora återhämtningsfonden, är stadd vid kassa är inget skäl till att ändra på den kompetensfördelningen – särskilt som de bostadspolitiska utmaningarna skiljer sig storligen från medlemsstat till medlemsstat. Det finns gott om tydligt gränsöverskridande utmaningar för EU att fokusera på.
 
Sara Skyttedal (KD)
Europaparlamentariker