Hoppa till artikelns andra spalt.

Stor minskning av utsläpp i EU

Under coronaåret 2020 minskade utsläppen från fossila bränslen med en tiondel. 

Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen med 10 procent i EU. Det visar preliminära uppgifter från Eurostat på fredagen.

Sådana utsläpp står för tre fjärdedelar av alla utsläpp av växthusgaser från mänsklig aktivitet. Förändringar i utsläppsnivåer beror på flera faktorer som hur kall vintern varit, storlek på befolkning, ekonomisk tillväxt, transport och industriverksamhet, enligt Eurostat.

Annons

Den största minskningen av utsläpp skedde i Grekland följt av Estland. För Sverige finns inga uppgifter eftersom Sveriges inrapporterade preliminära uppskattningar inte passar in i Eurostats sammanställning.

Tyskland största utsläpparen

Överlägset störst koldioxidutsläpp under 2020 hade EU:s största ekonomi Tyskland – mer än tvåan Italien och trean Polen – tillsammans.