Sveriges statsminister Stefan Löfven i samtal med sin motsvarighet från Portugal, António Costa, som står värd för helgens toppmöte. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Portodeklarationen manar till sociala framsteg i EU

EU:s sociala pelare är en grundläggande del i återhämtningen efter coronapandemin. Detta väntas EU:s högsta ledare slå fast på ett toppmöte senare i veckan.

Till helgen träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer i portugisiska Porto för ett informellt socialt toppmöte. Konkret ska de diskutera arbetet med att genomföra EU:s sociala pelare och den av EU-kommissionen nyligen presenterade handlingsplanen för sociala frågor.

Medlemsländernas tjänstemannarepresentanter i Bryssel försöker inför toppmötet enas om de slutsatser EU-ledarna ska ställa sig bakom. Europaportalen har läst det senaste utkastet som bland annat slår fast att ”den Europeiska pelaren för sociala rättigheter är en grundläggande del av återhämtningen” efter coronapandemin.

Förslaget till Portodeklarationen är indelad i 13 punkter som uttrycker en allmän välvillighet till social framsteg och fattigdomsbekämpning. 

I utkastet lovar man bland annat att minska ojämlikheter och fattigdom – inte minst bland barn. Utsatta grupper som långtidsarbetslösa, äldre, personer med funktionsnedsättningar och hemlösa ska få särskilt fokus. Jämställdhet  liksom behovet av mera utbildning tas också upp.

”Vi kommer att öka insatserna för att bekämpa diskriminering och arbeta aktivt för att minska skillnaderna mellan kvinnor och män när det gäller sysselsättning, löner och pensioner och för att främja jämställdhet mellan könen och rättvisa för alla individer i vårt samhälle”, heter det i utkastet.

Man lovar även att följa upp – också på högsta politiska nivå – arbetet med att genomföra sociala pelaren och målen i handlingsplanen.

Inför mötet har Sverige och tio andra medlemsländer skickat in ett gemensamt brev till nuvarande ordförandelandet i ministerrådet, Portugal. I det varnar de för att föra upp fler frågor om jobb och välfärd på EU-nivå. I utkastet finns en skrivning för att svara på deras invändning.

”Vi är fast beslutna att fortsätta genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter på EU-nivå och nationell nivå, med vederbörlig hänsyn till respektive behörighet och till subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna”, heter det.