Europeiska rådets ordförande Charles Michel leder EU-toppmötena.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Oenigt på EU-toppmöte om klimatomställning

EU-ledarna är fortsatt oeniga om hur klimatomställningen ska gå till där länder som Polen kräver mer pengar och att rikare länder ska gör mer.

Medlemsländernas stats- och regeringschefer diskuterade under andra dagen på veckans informella EU-toppmöte arbetet med klimatomställningen. Konkret handlade tisdagens debatt om hur man ska nå målen och hur ansvaret och kostnaderna ska fördelas.

– Detta är en mycket komplex debatt med många sammankopplade områden. Det är viktigt att ha en övergripande vision, det är även viktigt att ta konsekvenserna [av omställningen] för de olika medlemsländerna i beaktande, sade Europeiska rådets ordförande Charles Michel efter mötet.

 Mateusz Morawiecki, premiärminister i Polen som tidigare reserverat sig mot att EU ska bli klimatneutralt senast 2050, argumenterade för att omställningen kommer att slå oproportionerligt hårt mot fattigare länder som i dag är mer beroende av fossila bränslen. Motsättningarna mellan Polen och länder som Rumänien, Bulgarien och baltländerna å ena sidan och Tyskland, Sverige och Danmark å andra gjort att man inte kunde enas om en skrivning om bördefördelningen av minskningen av koldioxidutsläpp, enligt FT. Morawiecki vill även se mer pengar ur EU:s omställningsfond och att bördan skiftas mer till rikare länder, uppger Politico.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen pekade på att det finns öronmärkta medel till de länder och regioner som har längst att gå i klimatomställningen och att de med lägre inkomster ”inte kan bära bördan”.

Annons

– Omställningen måste bli rättvis annars kommer den inte att ske, sade von der Leyen.

Stats- och regeringscheferna gav sina synpunkter på det stora klimatpaketet som kommer i sommar och som ska visa hur EU ska nå sitt mål att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030. I paketet väntas förslag på en utvidgning av EU:s utsläppshandel, satsningar på förnybar energi och energieffektivisering, bördefördelning och en importskatt på koldioxidkrävande produkter.

Vaccinmål inom räckhåll – 100 miljoner doser doneras

Ursula von der Leyen pekade på att leveransen av covidvaccin nu tagit fart efter en trög start. I slutet av denna vecka har 300 miljoner doser levererats i medlemsländerna och i nästa veckan väntas ytterligare 400 miljoner doser.

– Vi är på väg att nå vårt mål om att ha tillräckligt med doser för att vaccinera 70 procent av den vuxna befolkningen i slutet av juli. Om vi fortsätter så här är vi säkra på att vi kommer kunna öppna våra samhällen på ett säkert sätt, sade von der Leyen.

EU-ledare lovade samtidigt att skänka bort minst 100 miljoner doser av överblivet covidvaccin till behövande länder utanför unionen innan årets slut.